Lähisairaala on hionut roolinsa

0

Vakka-Suomen sairaala on ollut viime vuosina myllerryksessä. Sairaanhoitopiiri on muuttanut ja lopettanut sairaalan toimintoja.

Vuosi sitten Uudenkaupungin kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perustivat kaksi yhteisosastoa sairaalan tiloihin, entisille sisätauti- ja kirurgiselle osastoille. Yhteisosastot, joissa on niin perusterveydenhoidon kuin erikoissairaanhoidon potilaita, keskittyvät nyt potilaiden kuntouttamiseen.

Kun osastojen toiminnan alkukankeudet selätettiin, ovat kokemukset kuntouttavasta lähisairaalasta olleet vuoden kuluessa hyviä. Uudenkaupungin terveyspalveluja täydentää vielä erinomaisesti samaan aikaan aloittanut kotisairaala, joka toimii tiiviissä yhteistyössä lähisairaalan kanssa.

Potilaspaikkoja osastoilla on yhteensä 37. Yhdentoista kuukauden aikana kahden osaston käyttöaste on ollut hieman vajaa 80 prosenttia. Hoitopäiviä osastoille on kertynyt yhteensä 9 758. Hoitojakson pituus on ollut osastoilla noin viisi hoitopäivää. Potilaita on osastoille tullut Uudenkaupungin seudun lisäksi myös muualta sairaanhoitopiirin alueelta.

Osastojen toimintamalli on kuntouttava. Toiminnan tavoitteena on tukea ja edistää itsenäistä selviytymistä päivittäisistä toiminnoista potilaan voimavarat huomioiden. Kuntoutus alkaa heti hoitojakson käynnistyttyä ja siihen osallistuu koko hoitohenkilöstö.

Lähisairaalan yhteistyökumppani kotisairaala on uusi, oiva lisäys Uudenkaupungin terveyspalveluihin. Kotisairaala tarjoaa lähisairaalatasoista hoitoa asiakkaan kotona, myös hoivakodissa tai vanhainkodissa asuvalle. Se on erinomainen vaihtoehto osastohoidolle niille potilaille, jotka pystyvät huolehtimaan itse päivittäisistä toimistaan.
Kuntouttavan lähisairaalan toiminta on kerännyt kiitosta maakuntatasollakin ja hyvä niin.