Yritysten ilmapuntari plussalla

0

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste antaa jo toisena vuonna peräkkäin varsin valoisat näkymät maakunnan tulevaisuudesta. Tällä viikolla julkistettu ennuste vahvistaa, että erityisesti Vakka-Suomessa on nyt tekemisen meininkiä: yrityksillä on täällä maakunnan suurimmat investointiaikeet sekä korkeimmat odotukset liikevaihdon kasvusta ja kannattavuuden paranemisesta.

Kyselyä tehtäessä vastaajilla ei ole ollut tietoa Valmet Automotiven autotehtaan jättirekrytoinnista. Ne ovat entisestään lisänneet kasvuodotuksia koko seutukunnassa.

Suurimmat kasvuodotukset oli kyselyn mukaan teollisuudessa. Viime aikojen tapahtumien valossa tämä ei ole yllätys, vaikka se poikkeaakin vallitsevasta trendistä. Tilastojen mukaan palvelualat kasvavat Suomessa, kun taas teollisuus hiipuu.

Uusia työpaikkoja syntyy koko Suomessa erityisesti pk-sektorille, ja mikroyritysten eli alle kymmenen henkilöä työllistävien yritysten määrä kasvaa. Yrittäjyydestä onkin ennustettu tulevan yksi työntekijänä olemisen muoto. Uusien yritysten suosituin yritysmuoto oli viime vuonna yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Maakuntaennuste toimii hyvänä suhdannemittarina ja ilmapuntarina, mutta sitä voi käyttää myös kehittämisen työkaluna. Esimerkiksi Vakka-Suomessa vastaajat arvioivat toimitilojen ja tonttien saatavuuden heikentyneen.

Kyselyssä arvioidaan erikseen yrittäjien ja kaupungin yhteistyötä. Uudessakaupungissa kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä piti hyvänä 40 prosenttia vastaajista, mutta osa piti sitä myös huonona. Näitä tuloksia kannattaa analysoida kunnissa ja pohtia, mitä on tehtävissä.

Mikroyritysten eli alle kymmenen henkilöä työllistävien yritysten määrä kasvaa.