Rokotustilastot antavat väärän kuvan – tuhkarokkoa vastaan on Uudessakaupungissa väitteitä parempi suoja

0

Monet terveyskeskukset ovat harmistuneita Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) väitteestä, että MPR-rokotusten kattavuus olisi laskenut huolestuttavasti jopa yli 60 terveyskeskuksen alueella. Tässä joukossa on myös Uudenkaupungin terveyskeskus.

Terveyskeskusten mielestä THL:n kattavuusluvut eivät pidä paikkaansa, ja todellisuudessa rokotuskattavuus on julkaistuja lukuja parempi.

Muun muassa tuhkarokolta suojaavan MPR:n rokotustaso on THL:n mukaan jäänyt Uudenkaupungin terveyskeskuksen alueella 86,2 prosenttiin, kun se suositusten mukaan pitäisi olla yli 95 prosenttia. Loimaan terveyskeskuksessa luku oli 89,9 prosenttia. Suosituksen alle on jääty myös Turun, Salon, Someron, Paraisten ja Akselin terveyskeskusten alueilla.

Tuhkarokkoepidemian riski kasvaa, kun alueellinen rokotuskattavuus jää alle 95 prosentin. THL:n vertailussa on käytetty vuonna 2014 syntyneiden lasten rokotustietoja, jotka laitos saa suoraan terveyskeskusten tietojärjestelmistä.

 

Uudenkaupungin terveyskeskuksessa THL:n tilasto saa suoran epäluottamuksen. Keskus selvitti itse MPR-rokotuksen saaneiden määrän vuonna 2014 syntyneiden joukossa sen jälkeen kun THL oli julkaissut tilastot. Oman selvityksen mukaan 199 lasta on saanut rokotteen. THL:n tilaston mukaan rokotettuja lapsia olisi vain 169.

Uudenkaupungin terveyskeskuksen tartuntatautien yhdyshenkilö Salme Oksanen sanoo, että THL:n julkaisema luku ei voi pitää paikkaansa.

– Meidän alueella ei olla rokotuskielteisiä. Rokottamattomuus on täällä yksittäistapaus. Kyseessä on joko tilastovirhe tai syöttövirhe.

Uudenkaupungin terveyskeskuksen alueella on 8 lastenneuvolaa.

– Yksi terveydenhoitajistamme ehti jo laskea, että hänen alueellaan on 57 vuonna 2014 syntynyttä lasta. Näistä vain kaksi oli jättänyt MPR-rokotteen ottamatta. Näistä lapsista toinen kuuluu perheeseen, joka ei halua käyttää lainkaan neuvolapalveluita. Kyseessä on iso neuvola-alue meidän terveyskeskuksessamme.

Uudenkaupungin terveyskeskus tuottaa palveluja Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon, Uudenkaupungin ja Vehmaan asukkaille.

 

 

Loimaan terveyskeskus on myös ihmetellyt, miksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei ole ottanut yhteyttä terveyskeskuksiin, joissa rokotustaso on jäänyt suositusten alle. Loimaa lähetti kyselyn asiasta THL:lle. Lintulan mukaan THL vastasi, ettei se ota yhteyttä yksittäisiin terveyskeskuksiin.

Myös Turussa THL:n tilastossa nähdään puutteita. Ylilääkäri Jane Marttilan mukaan asiaa on yritetty selvittää, mutta kaikkia teknisiä ongelmia ei ole pystytty ratkaisemaan.

Todellisuudessa Turun rokotustaso on THL:n tilastoja selvästi parempi.

– Tietojärjestelmämme mukaan turkulaisia vuonna 2014 syntyneitä lapsia on 1 812, näistä 1 762 on saanut MPR-rokotuksen. Eli 97,24 prosenttia turkulaisista 2014 syntyneistä lapsista on rokotettu MPR:llä, kertoo Marttila.

THL:n mukaan rokotustaso on ikäluokassa 91,1 prosenttia. Sen mukaan rokottamatta on 158 lasta. Turun oman selvityksen mukaan 50 lasta tästä ikäluokasta on ilman rokotusta.

Pitääkö alueella nyt olla huolissaan tuhkarokkoepidemiasta?

– Olen huolissani jokaisesta rokotuskieltäytymisestä. Jokaisen lapsen tulisi ottaa rokotukset. En halua mitätöidä riskiä, vaikka luvuissa on heittoa. Epidemiariski on olemassa, sanoo Jane Marttila.

 

”Olen huolissani jokaisesta rokotuskieltäytymisestä. Jokaisen lapsen tulisi ottaa rokotukset.”
Ylilääkäri Jane Marttila

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen ymmärtää terveyskeskusten näkökulman. Hänen mukaansa tilastointivirheitä voi olla olemassa.

– On mahdollista, että tilastoissamme on heittoa verrattuna siihen, mitä yksittäinen terveyskeskus kokee omalla alueellaan.

Mahdollisia virheiden syitä on monia.

– Rokotusta ei kirjata käyntinä järjestelmään tai kirjauksen tekee opiskelija. On löydettävissä useita selittäviä tekijöitä, miksi tieto ei välttämättä siirry valtakunnalliseen rekisteriin, sanoo Puumalainen.

 

Terveyskeskukset eivät ole kuitenkaan ottaneet laajasti yhteyttä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen tilastovirheiden takia, sanoo Puumalainen.

Mahdollisista tilastovirheistä huolimatta Puumalainen korostaa, että THL:n väite paikallisten epidemioiden mahdollisuudesta on tosi.

– Usein tilastot antavat rokotuskattavuudesta todellisuutta paremman kuvan. Tilastot kertovat esimerkiksi sen, kuinka monella rokotusohjelma on aloitettu, mutta ne eivät kerro sitä, onko kaikki annokset saatu.

 

THL ei ole ottanut yhteyttä terveyskeskuksiin MPR-rokotusten kattavuuden laskun takia. Taneli Puumalaisen mukaan laitos tekee vain laajempia arvioita kuntien rokotustoiminnasta.

– Käymme tänä vuonna 10 kaupungissa, joissa on paljon rokottamattomia lapsia. Olemme tehneet myös soittokierroksia, joissa asioita on selvitetty. Meillä on yhteyshenkilöt jokaisessa terveyskeskuksessa. Tuemme ja koulutamme heitä.

Puumalainen korostaa, että tilastot päivittyvät koko ajan. Myös terveyskeskukset voivat korjata tekemiään merkintöjä.

THL pyrkii tilastojen totuudenmukaisuuteen muun muassa sillä, että paikkakuntaa vaihtaneet lapset siivotaan pois tilastoista.

– Näillä lapsilla rokotusohjelman toteuttaminen saattaa viivästyä muuton takia. Pyrimme löytämään tilastoista lapset, joiden kotipaikka on vaihtanut, emmekä ota heitä mukaan listaukseen, selittää Puumalainen.

 

 

MPR-rokote annetaan yksivuotiaalle
 • MPR-rokote suojaa tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta.
 • Ensimmäinen annos annetaan 12–18 kuukauden iässä. Toinen annos annetaan kuuden vuoden iässä.
 • MPR-rokotteen takia tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkotapaukset ovat hävinneet Suomesta lähes kokonaan.
 • THL laskee vuonna 2014 syntyneiden lasten MPR-rokotuksen kattavuudeksi 94,5 prosenttia koko Suomessa.
 • MPR-rokotteen kattavuuden tulisi olla THL:n mukaan yli 95 prosenttia, sillä tuhkarokko tarttuu erittäin helposti. Uusin suositus on yli 97 prosenttia.
 • Yksittäisiä tuhkarokko- ja sikotautitautitapauksia on raportoitu ulkomailta tartunnan saaneilla henkilöillä ja heidän lähikontakteillaan vain noin 0-5 tapausta vuodessa.
 • Euroopassa on ollut laajoja tuhkarokkoepidemioita alueilla, joilla rokotuskattavuus on huono.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tuhkarokossa ihottuma kestää viikon
 • Tuhkarokko tarttuu kosketus- ja pisaratartuntana ja ilmateitse.
 • Tuhkarokkoon sairastuneella on ensin korkea kuume ja hengitystieoireita.
 • Silmät ovat usein valonarat.
 • Ihottuma alkaa 3–5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon.
 • Kaikkiin MPR-tauteihin liittyy vakavien jälkitautien, vammautumisen tai jopa menehtymisen riski.
 • Tuhkarokko voi aiheuttaa kouristuksia ja jälkitautina keuhkokuumeen tai jopa aivotulehduksen.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

THL:n kattavuuslaskemat
 • Muutto otetaan huomioon
 • Lapsi on mukana kattavuuslaskelmassa, jos hän on asunut syntymästä kahden vuoden ikään asti sellaisten paikkakuntien alueella, joista on saatu kattavasti rokotustietoja rokotusrekisteriin.
 • Lapsi huomioidaan ainoastaan sen terveyskeskuksen kattavuuslaskelmassa, jonka kunnan alueella hän asuu raportin luontihetkellä.
 • Väestötiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen tietoihin.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos