Vielä eläkkeistä…

0

Pikku-Kalle, tuo monen jutun sankari, ollessaan vielä niin pieni, että puheessa kaikki kirjaimet eivät oikein onnistuneet, sanoi äidilleen:

– Äiti, minä tiedän, mistä lapset tulee!

– No mistä sinä sen tiedät, kysyi äiti vähän epävarmana?

– Ne, kenellä on rrreppu, tulee koulusta, ne kenellä ei ole rrreppua, tulee päiväkodista!

Tällaista on keskustelu eläkkeistä ollut: kovin varmaa tietoa esitetään, mutta ei itse asiasta – epäilemättä tarkoitushakuisesti.

Jos kysytään, ovatko eläkeläiset köyhiä, siihen voidaan vastata, että eivät ole. Tilastokeskuksen mukaan yli 75-vuotiaiden mediaanitulo on vuosina 2010–2014 noussut 6 % kun samaan aikaan koko väestön mediaanitulo on laskenut yhden prosentin. Kokonaiseläke oli 2015 keskimäärin 1613 €/kk. Sillä tulee toimeen, kun säällisesti elää.

Keskiarvot eivät tietenkään kerro koko totuutta, ne kertovat vain – keskiarvon.

Jos taas kysytään, onko eläkeläisköyhyys ongelma, siihen on vastattava, että kyllä on.

Paljon eläkeläisiä on köyhyysrajan alapuolella: täysi takuueläke on 766,85 €/kk ja EU:n määrittämä köyhyysraja on 1160 €/kk. Pienimmät eläkkeet ovat siis vain noin puolet keskieläkkeestä – ja sillä on vaikea tulla toimeen.

Miten kansalaisaloitteessa esitetty eläkeindeksin uudistus vaikuttaisi eläkeläisköyhyyteen? Ansiotasoindeksi nousi vuoden aikana 1,2 %, eläkeindeksi 0,4 %, erotus 0,8 prosenttiyksikköä. Jos takuueläkkeen tasolla olevaa eläkettä korotettaisiin tuolla erotuksella, se olisi 6,14 €/kk – ja eläkeläisköyhyys olisi voitettu?

Eipä ihan.

Ilkeämielisesti voidaan todeta, että kansanedustajaeläkkeen tasolla tuo esitetty indeksi toisi lisää noin 50 €/kk, mikä ehkä selittää sen, että niin moni entinen kansanedustaja aloitetta tuki.

Jo ajatus, että köyhiä voidaan parhaiten auttaa antamalla kaikille saman prosentin mukainen korotus, on typerä. Selvä se, että se on liian kallis. Eläkeläisköyhyyteen vaikutetaan parhaiten kohdistamalla toimenpiteet – joita todella nyt tarvitaan – juuri köyhimpien eläkkeisiin, ei muihin.

Jos asiaan halutaan indeksillä vaikuttaa, sekin on mahdollista: voitaisiin säätää, että köyhyysrajan alapuolelle jäävien eläkkeiden indeksikorotus on esimerkiksi viisinkertainen muihin eläkkeisiin verrattuna eli yllä olevien lukujen perusteella noin 15 €/kk. Ei paljon sekään, mutta enemmän kuin aloitteen mukainen 6 €. Ja köyhyysrajan yläpuolelle normaali korotus.

Raimo Korhonen