Vehmaalla ja Taivassalossa keskusta suurin, Kustavissa kokoomus voitti

0

Vehmaalla kesakusta sai yhden lisäpaikan, perussuomalaiset menettivät ainoan paikkansa ja sdp kaksi paikkaa. Uudistuva Vehmaa sai neljä paikkaa valtuustoon. Vehmaalla uusia valtuutettuja on 9 ja 12 valittiin uudelleen.

Taivassalossa keskusta lisäsi kaksi paikkaa, perussuomalaiset ja vihreät menettivät kumpikin ainoan paikkansa. Kuusi valtuutettua on uusia, ja 11 valittiin uudelleen.

Kokoomus on Kustavissa edelleen suurin puolue. Kustavin valtuustoon valittiin viisi uutta ja 10 uudelleen valittua.

VEHMAAN UUSI VALTUUSTO:

VALITUT JA HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ:

1 Anna Ekström 97

2 Pirkko Tammelin 103

3 Mika Haukka 76

4 Jyrki Susi 75

5 Antero Ahala 78

6 Rami Mäkelä 70

7 Tino Laine 96

8 Reijo Lehtonen 41

9 Petri Soranko 46

10 Janne Ahala 38

11 Mika Munkki 40

12 Simo Virtanen 36

13 Jussi Jaakkola 29

14 Eira Söderholm 16

15 Riitta Luotonen 27

16 Mikko Simola 32

17 Petteri Kainu 36

18 Katja Lehtonen 21

19 Saila Kaattari 12

20 Johanna Salonen 21

21 Mia Lännistö 18

SUOMEN KESKUSTA 9KPL

1 Anna Ekström 97

3 Mika Haukka 76

6 Rami Mäkelä 70

8 Reijo Lehtonen 41

11 Mika Munkki 40

13 Jussi Jaakkola 29

15 Riitta Luotonen 27

18 Katja Lehtonen 21

20 Johanna Salonen 21

UUDISTUVA VEHMAA 4KPL

4 Jyrki Susi 75

9 Petri Soranko 46

16 Mikko Simola 32

21 Mia Lännistö 18

KANSALLINEN KOKOOMUS 3KPL

5 Antero Ahala 78

10 Janne Ahala 38

17 Petteri Kainu 36

VASEMMISTOLIITTO 3KPL

2 Pirkko Tammelin 103

14 Eira Söderholm 16

19 Saila Kaattari 12

 SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE 2KPL

7 Tino Laine 96

12 Simo Virtanen 36

TAIVASSALON UUSI VALTUUSTO

VALITUT JA HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ:

1 Ari Merinen 80

2 Kaisa Peltonen 70

3 Esa Kyynäräinen 49

4 Mari Jaranti 45

5 Pauli Kurkilahti 42

6 Jussi Saarinen 32

7 Joel Uotila 44

8 Jaana Kuusisto 32

9 Niina Anttila 42

10 Vilho Vuorinen 38

11 Pia Lahtinen 31

12 Sami Seikola 37

13 Juha Uotila 22

14 Kari Ahonen 29

15 Juhani Palo 23

16 Jenni Leppänen 16

17 Jorkka Lehtonen 20

SUOMEN KESKUSTA 9KPL

1 Ari Merinen 80

3 Esa Kyynäräinen 49

4 Mari Jaranti 45

7 Joel Uotila 44

9 Niina Anttila 42

10 Vilho Vuorinen 38

12 Sami Seikola 37

15 Juhani Palo 23

16 Jenni Leppänen 16

KANSALLINEN KOKOOMUS 6KPL

2 Kaisa Peltonen 70

5 Pauli Kurkilahti 42

8 Jaana Kuusisto 32

11 Pia Lahtinen 31

13 Juha Uotila 22

17 Jorkka Lehtonen 20

SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE 2KPL

6 Jussi Saarinen 32

14 Kari Ahonen 29

KUSTAVIN UUSI VALTUUSTO, ÄÄNIÄ LASKETTU 100%:

VALITUT JA HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ:

1 Antti Ääritalo 47

2 Jarmo Mäntynen 29

3 Sirpa Koskinen 44

4 Mirja Järvelä 36

5 Laura Nummela 22

6 Kirsi Lindroth 32

7 Timo Urpo 28

8 Sami Jalonen 32

9 Antti Nummela 21

10 Sami Latokartano 30

11 Jukka Lehtinen 18

12 Tarja Nieminen 23

13 Irja Skyten-Suominen 27

14 Mika Siusluoto 17

15 Kari Herhi 20

KANSALLINEN KOKOOMUS 7KPL

1 Antti Ääritalo 47

4 Mirja Järvelä 36

6 Kirsi Lindroth 32

8 Sami Jalonen 32

10 Sami Latokartano 30

13 Irja Skyten-Suominen 27

15 Kari Herhi 20

SUOMEN KESKUSTA 5KPL

2 Jarmo Mäntynen 29

5 Laura Nummela 22

9 Antti Nummela 21

11 Jukka Lehtinen 18

14 Mika Siusluoto 17

SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE 3KPL

3 Sirpa Koskinen 44

7 Timo Urpo 28

12 Tarja Nieminen 23