Autotehtaan nousukausi vauhdittaa radan sähköistämistä

0

Uudenkaupungin radan sähköistämisestä on puhuttu pitkään, ja nyt hanke on vihdoinkin lähellä toteumista. Vipinää hankkeeseen on tuonut positiivinen rakennemuutos ja ennen kaikkea autotehtaan nopeasti kasvanut työvoiman tarve. Suurin hyötyjä hankkeessa on kuitenkin paikallisesti Yaran lannoitetehdas ja Turku.

Radan sähköistäminen poistaisi Yaran vaarallisia kemikaaleja sisältävien dieselveturien vaihtotarpeen Turussa ja lisäisi rata-alueen turvallisuutta. Liikenneministeriö esittää radan sähköistyshankkeelle lisätalousarvioon noin 20 miljoonaa euroa. Varsinais-Suomessa ja erityisesti Vakka-Suomessa pidetään peukkuja, että rahat myös todella tulevat, ja työt saataisiin alkamaan mahdollisimman nopeasti.

Hyvä uutinen tälle seudulle on, että hanke mahdollistaisi jatkossa myös säännöllisen henkilöliikenteen aloittamisen yli 20 vuoden tauon jälkeen. Alueen merkitys talouskasvun yhtenä veturina tunnustetaan nyt valtakunnallisestikin, ja maan hallituksen ja eduskunnan on aika lunastaa lupauksia alueen tukemisesta. Pääkaupunkiseudun ja suurten kaupunkien ulkopuolellakin on potentiaalia ja elinvoimaa, ja tämä pitää ottaa huomioon, kun päätetään konkreettisista hankkeista, kuten liikenne- ja koulutusratkaisuista.

Raskas liikenne ja työmatkaliikenne kasvavat niin valtatie 8:lla kuin Uudenkaupungin ja Laitilan välisellä kantatiellä. Äskettäin korjattu kantatie saattaa jatkossa vaatia muitakin toimenpiteitä kuin kevyen liikenteen väylän rakentamista. Yhteistyötä hankkeiden läpiviemiseksi pitää tiivistää niin maakunnan sisällä kuin Vakka-Suomen kuntien ja seutukaupunkien välilläkin.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on pyytänyt entisen pääministerin Esko Ahon selvittämään autoteollisuuteen ja meriklusteriin liittyvää positiivista rakennemuutosta. Tilauksessa on hankkeita, joilla voidaan tukea uutta kasvua ja vahvistaa kilpailukykyä. Selvitys valmistuu alkukesän aikana.

Maan hallituksen ja eduskunnan on aika lunastaa lupauksia alueen tukemisesta.