Tulevaisuus on, mitä tänään päätämme

0

Uudenkaupungin talousjohtaja Anne Takala piti maanantaina valtuustossa puheen, joka sai päättäjiltä raikuvat aplodit. Takala painotti, että kaupungilla on edessään hyvä tulevaisuus ja toivotti kaikki uusikaupunkilaiset tervetulleiksi rakentamaan kaupungista entistä parempaa.

Viime aikojen noste on saanut monet pohtimaan, selviääkö kaupunki haasteistaan. Sitä ei ole syytä epäillä, sillä melkoisista ajoista kaupunki on selvinnyt 400-vuotiaan historiansa aikana ennenkin. Lähimenneisyydestä muistissa on 1990-luvun lama ja raju työttömyys.

Jos kuntalaiset ja päättäjät eivät usko vahvaan tulevaisuuteen ja elinvoimaiseen kaupunkiin, ketä sitten? Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen muistutti maanantaina aiheellisesti, että kaupungin tehtävänä on luoda autotehtaan ja muiden yritysten työntekijöille viihtyisä ja palveleva toimintaympäristö. Se on tärkeää paitsi Uudenkaupungin myös koko Suomen kannalta.

Kaupungin päättäjiltä on vaadittu niin vaikeina kuin hyvinä aikoina rohkeutta tulevaisuuden kannalta keskeisten päätösten tekemiseen. Näin esimerkiksi 1960-luvulla, kun autotehdas aloitti toimintansa ja kaupunki päätti muun muassa isoista satsauksista satamaan.

Kesäkuun alussa voimaan astuva uusi kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana. Se tarkoittaa tulevaisuuteen suuntautuvaa, vuosien päähän ulottuvaa kunnan tavoitteiden ja päämäärien hahmottamista ja linjaamista.

Tulevaisuustalkoissa tarvitaan kaikkia valtuutettuja ja myös kuntalaisia. Lakikin edellyttää, että strategian laatimisessa tulee ottaa huomioon asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Väistyvä valtuuston puheenjohtaja Jouko Antola painotti jäähyväispuheessaan, että valtuusto ei ole kumileimasin. Tämä on kirjattu selkeästi myös kuntalakiin: Valtuusto on kunnan asukkaiden valitsema ja se käyttää kaupungissa ylintä poliittista päätösvaltaa.

Tämä on tärkeä perintö 12. kesäkuuta työnsä aloittavalle uudelle valtuustolle.

Jos kuntalaiset ja päättäjät eivät usko vahvaan tulevaisuuteen ja elinvoimaiseen kaupunkiin, ketä sitten?