Kaupungin keskus on Kaupunginlahti

0

Uudenkaupungin keskustan helmi on Kaupunginlahti, varsinkin nyt, kun sen rannat on kunnostettu. Se houkuttelee niin kaupunkilaiset kuin matkailijatkin rannoilleen. Vuosien kunnostustyö on päättymässä ja vaatii vielä ainakin yhden ponnistuksen: itäpään ruoppaamisen.

Kaupunginlahden kunnostus ei olisi onnistunut ilman professori Mauno Vannaksen säätiötä, joka lahjoitti kaksi miljoonaa euroa lahden rantojen kunnostukseen. Kaupunki panosti hankkeeseen noin miljoona euroa. Ilman säätiön mittavaa tukea kalliille hankkeelle tuskin olisi löytynyt koko rahoitusta kaupungin talousarviosta.

Kaupunginlahden kunnostustyö aloitettiin vuoden 2014 lopulla. Työ, rantalaiturien ja reunarakenteen korjaus alkoi lahden itäpäästä ja pohjoisrannalta. Vuoden 2015 keväällä koko itäpään pohjukka oli saanut uuden rannan. Ranta on nyt tukeva, koska korjaus tehtiin teräsponteilla sekä betoni- ja puupaalutuksella.

Vuoden 2015 syksyllä kunnostustyö jatkui ja Kaupunginlahden Sorvakon puoleinen ranta sillalta lähtien rakennettiin uudelleen. Kaupunginlahden kunnostuksen kakkosvaihe otettiin vastaan vuoden 2016 kesäkuussa. Kaupunginlahti sai myös erittäin kauniit ja näyttävät valot.

Lahden itäpää on kuitenkin matala ja vaatii ruoppausta. Mataluudesta johtuen pohjukassa ei ole mm. venepaikkoja.

Parhaillaan ruoppauksesta tehdään suunnitelmaa. Suunnitelman on määrä valmistua ennen loppuvuodesta olevaa kaupungin ensi vuoden talousarviokäsittelyä. Ruoppauksen arvioidaan maksavan noin 500 000- 600 000 euroa.

Se on pieni kustannus, koska sillä saamme koko Kaupunginlahden vuosikymmeniksi kuntoon. Täydellinen kunnostustyö olisi, kun pohjoisranta sillalta vierasvenesatamaan päin kunnostettaisiin samanlaiseksi kuin Sorvakon puoleinen ja itäpään ranta.

Se houkuttelee niin kaupunkilaiset kuin matkailijatkin rannoilleen.