Omaisille lisää tukea

0

Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien omaisten tukipalvelut lisääntyvät Uudessakaupungissa. Uusi keskusteluapu aloittaa kaupungissa marraskuun alussa.

Perheenjäsenen psyykkinen sairaus vaikuttaa omaisiin ja koko lähipiiriin. Omaisten hyvinvointia uuvuttavat raskas elämäntilanne ja jatkuva huoli sairastuneesta läheisestä. Peräti 46 prosenttia mielenterveysomaisista on vaarassa masentua itse.

Mielenterveys-omaisten keskusliitto, FinFami on mielenterveyskuntoutujien omaisten ja -omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio. Liitto tekee työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestöön kuuluu keskusliiton lisäksi 17 alueellista jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea. Jäsenyhdistykset tarjoavat tietoa, tukea ja neuvontaa mielenterveyskuntoutujien omaisille.

Nyt liiton Varsinais-Suomen yhdistys avaa Uudenkaupungin terveyskeskuksessa omaisille suunnatun tukipalvelun. Keskusteluavun toivotaan madaltavan kynnystä hakea apua jo ennen kuin omainen itse sairastuu. Keskusteluapu on avoin kaikille ja se on ilmaista. Myöskään ajanvarausta ei tarvita.

Mielenterveysomaiset kantavat usein yksin huolta psyykkisesti sairaasta läheisestään ja omasta tilanteestaan. Jos apua ei saa ajoissa, psyykkisesti sairaan läheiset joutuvat kantamaan kohtuutonta taakkaa.

Keskusteluavun toivotaan madaltavan kynnystä hakea apua jo ennen kuin omainen itse sairastuu.