Vie mutsi duuniin

0

Lukiot ja ammattioppilaitokset ovat jo vuosia järjestäneet tutustumispäiviä lähiseudun nuorille. Kaikki 9. luokkien oppilaat on kutsuttu päiväksi kylään, järjestetty heille mukavaa ohjelmaa ja samalla esitelty oppilaitosta, oppiaineita, opiskelualoja ja tulevaisuuden uranäkymiä.
Uudenkaupungin lukiolla on ollut oma ysipäivänsä ja Novidalla tutustumispäivä Taitaja -kisoineen.

Ja varmasti tällaiselle toiminnalle on tilausta. Etenkin niiden nuorten piirissä, jotka vielä miettivät, mitä haluaisivat isona tehdä.
Muutama vuosi sitten Jyväskylän yliopistossa tarkastettiin Lotta Tynkkysen psykologian väitöskirja. Siinä tutkittiin nuorten työhön ja opiskeluun liittyviä tavoitteita heidän siirtyessään peruskoulusta toisen asteen koulutukseen ja edelleen työelämään ja jatko-opintoihin. Erityisen kiinnostunut hän oli vanhempien ja muun sosiaalisen verkoston yhteydestä nuorten uratavoitteisiin.

Tynkkysen keräämän tutkimusaineiston pohjalta paljastui, että äiti oli se merkittävin henkilö nuoren tehdessä opinto- ja uravalintojaan. Toki molemmilla vanhemmilla oli vaikutusta nuorten päätöksiin, mutta äideillä erityisesti.

Lisäksi nuoret, jotka kokivat saavansa vanhemmiltaan tukea uravalinnoissaan, uskoivat uratavoitteidensa saavuttamiseen enemmän kuin vähemmän tukea saaneet.

Tätä tietoa on osattu hyödyntää sangen kekseliäästi.

Työvoimapula, tai tarkemmin sanottuna pula ammattitaitoisista työntekijöistä, on monilla aloilla tätä päivää. Kun esimerkiksi konepajateollisuus kärsi takavuosina tilausten puutteesta, niin eipä ala myöskään houkutellut nuoria ja moni alan ammattilainen vaihtoi olosuhteiden pakosta alaa. Nyt ollaankin siinä tilanteessa että alan töitä olisi eri puolilla Suomea, mutta tekijät puuttuvat.

Heikomman taloudellisen kauden ohella konepajateollisuus on joutunut kamppailemaan myös vanhan ”rautakoura” maineensa kanssa.
Itä-Suomessa on alan maineen ja kiinnostavuuden kohentamiseen otettu käyttöön aivan uusia keinoja ja myös ne tärkeät äidit. Eli naisporukoita on kutsuttu kylään alan teollisuuslaitoksiin ja esitelty heille millaista nykypäivän konepajateollisuus on ja millaisia työmahdollisuuksia ala tarjoaa.

15–16-vuotias on vielä kovin nuori päättämään mitä haluaa isona tehdä. Se, että oppilaitokset ja työantajat lähestyvät myös vanhempia ei tästäkään vinkkelistä ole pöllömpi idea. Ja varmasti jokaisella on harhakuvia ja pinttyneitä uskomuksia itselle täysin vieraista ammateista, etenkin kun työelämä on muuttunut ja muuttuu niin valtavaa vauhtia. Kaikenlaisten luulojen ja epäluulojen pöllyttäminen tekee aina hyvää.

Maija Ala-Jääski
toimittaja