Selvitys: Varsinais-Suomessa kilpailu yksityisillä lääkärimarkkinoilla on vaatimatonta – soten tavoite kilpailun lisääntymisestä ei täällä toteudu

0

Yksityisen lääkäripalvelujen markkinoilla Varsinais-Suomessa oli kolme erillistä aluemarkkinaa, kertoo tuore selvitys. Turussa tuotettujen lääkärin vastaanottopalvelujen osuus kuntalaisten kulutuksesta eri Varsinais-Suomen kunnissa. Mitä suurempi luku, sitä isompi osuus kuntalaisista käyttää Turun lääkäripalveluja.

Sote-uudistuksen keskeinen tavoite, kilpailun lisääminen, ei näytä toteutuvan nykyisellään Varsinais-Suomessa. Kilpailu yksityisillä lääkäripalvelumarkkinoilla jää vaatimattomaksi, jos uudistus ei houkuttele uusia palveluntuottajia maakuntaan.
Asia käy ilmi Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon markkinarakennetta kuvaavasta tuoreesta selvityksestä. Se on tuotettu osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua.
Erityisesti yksityisillä ortopedian, lastentautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisaloilla yksityiset lääkäripalvelut ovat kahden suurimman konsernin hallussa. Mehiläinen ja Terveystalo jakavat nämä markkinat.

Alan johtokaksikko osti juuri markkinoilta 3. ja 4. sijalla kilpailevat palveluntuottajat. Mehiläinen osti toukokuussa Neon. Terveystalo taas hankki omistukseensa Diacorin.
– Samat kaksi tuottajaa olivat markkinajohtajat myös kaikilla tutkimuksen ja hoidon aloilla fysioterapiaa lukuun ottamatta. Fysioterapiamarkkinat ovat poikkeuksellisen pirstaleiset alalla toimivien lukuisien ammatinharjoittajien vuoksi, selvityksen tehnyt Turun kauppakorkeakoulun projektipäällikkö Riina Hiltunen toteaa tiedotteessa.

 

 

 

 

Kuvassa maakunnallisten lääkäripalvelujen tuottajien markkinaosuudet vuonna 2016. Kyseessä ovat potilaiden itse valitsemat lääkäripalvelut.

 

Sosiaalialalla kilpailua on maakunnassa enemmän, kertoo selvitys. Markkinajohtajat vaihtelevat eri palvelualojen välillä.
Suurten monialayritysten rinnalla toimii myös lukuisia yhdellä palvelualalla merkittävän kapasiteetin omaavia toimijoita. Valinnanvapauden lisääntymisen odotetaan sosiaalipalveluissa lisäävän myös palvelujen erilaistumista.

Yksityislääkkäreiden vastaanotoille matkustamisessa Varsinais-Suomen kunnat jakautuvat kolmeen markkina-alueeseen: Turku-keskeiseen suurmarkkinaan, Salon aluemarkkinaan ja Pyhäranta lukeutuu Rauma-keskeiseen aluemarkkinaan.

Uudessakaupungissa tuotettujen yksityisten lääkäripalvelumarkkinoiden arvoksi on laskettu selvityksessä yhteensä 580 000 euroa vuonna 2016. Selvityksessä on mukana Uudestakaupungista neljä terveyspalvelualan yritystä, joissa on yhteensä 30 lääkäriä.

Yli puolet uusikaupunkilaisten käynneistä yksityisillä lääkäreillä suuntautui oman kotikaupungin ulkopuolelle. Yli kolmannes yksityisistä lääkärikäynneistä tehdään Turkuun, ja alue lukeutuu siten selvityksessä osaksi Turun markkina-aluetta.

Tilanne on sama myös Laitilassa. Pyhäranta näyttää selvityksen mukaan lukeutuvan Rauman aluemarkkinoihin. Alueella ei ole omaa palvelutarjontaa ja suurin 55 prosentin osuus pyhärantalaisten kulutuksesta suuntautuu Raumalle.

Uudenkaupungin yksityiset lääkäripalvelut kiinnostavat heikosti muiden kuntien asukkaita. Kaupungissa sijaitsevien lääkäripalvelujen käyttäjistä noin 14 prosenttia tulee kaupungin ulkopuolelta.

 

Selvityksen laatija Riina Hiltunen korostaa, että markkinatilanne elää koko ajan. Sote-uudistukseen valmistautumien on kentällä jo alkanut, mutta suurin murros on vielä edessä.
– Kenties jopa nykytilaa tärkeämpää on ymmärtää kilpailun dynamiikka ja vaikutusmekanismeja, sillä maakunnan on tulevassa sotessa kyettävä ohjaamaan tätä ”villihevosta”, Varsinais-Suomen sote-uudistuksen muutosjohtaja Antti Parpo toteaa tiedotteessa.

 

Riina Hiltunen, projektipäällikkö, Turun kauppakorkeakoulu

Selvityken tekijä, projektipäällikkö Riina Hiltunen Turun kauppakorkeakoulusta.

 

Juttua täydennetty Uudenkaupungin tiedoilla 9.11.