Älä vaikene kuntalainen

0

Tasan vuosi sitten kuntavaalien ehdokasasettelussa elettiin kiihkeää aikaa. Ehdokkaat järjestivät ennen vaaleja lukuisia tilaisuuksia, joissa kuntalaisilla oli mahdollisuus vuoropuheluun päättäjiksi aikovien kanssa. Vaalien jälkeen tilaisuudet pysähtyivät kuin seinään.

Pikkukaupungissa ei ole kynnystä soittaa valtuutetulle, ja sosiaalinen media tarjoaa kanavia virtuaalisiin keskusteluihin. Edelleen digiaikanakin ihmiset haluavat keskustella myös kasvokkain.
Uudessakaupungissa johtavat luottamushenkilöt Heikki Wala ja Jaana Vasama avaavat tämän viikon torstaina uudenlaisen kanavan kuntalaisten ja päättäjien kohtaamiseen. Viikaisten koulussa järjestettävä kuntalaisten kyselytunti on kaikille avoin tilaisuus.

Kuntalaisten ja päättäjien vuorovaikutusta edellyttää myös kuntalaki. Sen mukaan valtuuston tulee edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon.
Ihmisten saaminen liikkeelle ei ole itsestään selvää, ainakin jos mittarina käytetään kuntavaaleja. Niissä äänestysprosentti on vaipunut huolestuttavan alhaalle. Parhaimmillaan kyselyntunti voi edistää yhteisöllisyyttä ja kuntademokratiaa, ja haastaa päättäjiä ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta.

Aiheista ei ainakaan tule pulaa. Keskusteluun voidaan nostaa kuntalaisten terveyteen, koulutukseen, päivähoitoon, kulttuuriin, vapaa-aikaan, liikenteeseen, ympäristöön tai ikäihmisten palveluihin liittyviä asioita.

Uudessakaupungissa toteutettavat isot investoinnit herättävät keskustelua, mutta niiden varjoon voi helposti jäädä pienempiä asioita, joilla on iso merkitys ihmisten arkeen. Kyselytunti on hyvä paikka nostaa esille myös näitä asioita.

Kuntapolitiikassa riittää paljon kinkkisiä asioita, mutta jos ilmapiiri on kunnossa, niistäkin voidaan puhua rakentavasti ja erilaisia mielipiteitä kunnioittaen. Kysyminen kannattaa, mutta vaikeneminen ei ole kultaa, jos haluaa edistää itselleen ja yhteisölleen tärkeitä asioita.

Parhaimmillaan kyselyntunti haastaa päättäjiä ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta.