Palvelujen arki tutuksi päättäjille

0

Viime viikolla vietettiin varhaiskasvatusviikkoa. Sen kunniaksi kolme valtuutettua, Johanna Kutila, Sami Laaksonen ja Heikki Wala, kävivät tutustumassa Myllymäen päiväkodin toimintaan (US 17.3).

Päättäjien tutustuminen kaupungin eri toimialojen arkeen ei ole uusi idea, mutta sitä kannattaisi kokeilla enemmänkin. Tampereella kaupungin luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tarjottiin pari vuotta sitten mahdollisuutta osallistua ikäihmisten palvelujen kenttätyöhön yhden työvuoron ajan koulutetun ammattilaisen työparina.

Uudessakaupungissa kysymys oli vain vierailusta, mikä sekin oli varmasti tervetullut ja tärkeä päiväkodin väelle. Tampereella jalkautumiskokeilu sai kiitosta niin päättäjiltä kuin vanhustyön henkilöstöltäkin.

Päättäjiä ihastutti hoitajien kyky ottaa huomioon vanhukset yksilöinä kiireenkin keskellä. Henkilöstö puolestaan arvosti jalkautuneiden kiinnostusta heidän työtään kohtaan.
Tampereen kokeilu ei saanut yhtä innostunutta vastaanottoa Helsingissä, jossa sosiaali- ja terveysviraston johto ja lautakunta eivät pitäneet jalkautumista tarpeellisena, vaikka lähes puolet valtuutetuista oli asiaa esittänyt. Ongelmaksi nähtiin muun muassa asiakkaiden yksityisyyden suoja.

Uudessakaupungissa toteutetaan lähivuosina isoja investointeja, kuten uuden koulun rakentaminen. Jokainen aikuinen on joskus käynyt koulua, ja sen arki on tullut tutuksi osalle myös lasten ja lastenlasten kautta. Silti tietojen päivittäminen ei olisi varmaan pahitteeksi.

Läheskään kaikki valtuutetut eivät käytä kirjastoa, mutta he ovat päättämässä sen tulevaisuudesta. Päättäjän ei tarvitse ruveta kirjaston suurkuluttajaksi, mutta päätöksenteon pohjaksi olisi hyvä tutustua nykyisiin tiloihin ja henkilökuntaan.

Päiväkodissa lapset eivät jääneet sivurooliin, vaan he saivat esittää omia ideoitaan kaupungin kehittämiseksi. Listalle nousivat muun muassa kiipeilytelineet ja hämähäkkikeinut sekä lelu- ja karkkikaupat.

Kaikki toiveisiin ei päättäjillä ole valtaa vaikuttaa, mutta on hyvä, että myös lasten ääni pääsee kuuluviin.

Tietojen päivittäminen vaikkapa kouluarjesta ei olisi pahitteeksi.