Työikäisille tarvitaan oma neuvola

0

Neuvolatoiminta on suomalainen keksintö, jota on herättänyt ihastusta maailmalla jo vuosien ajan. Äitiys- ja lastenneuvoloista toiminta on laajentunut vuosien myötä kattamaan eri väestöryhmiä vauvoista vanhuksiin.

Neuvoloiden tarkoitus on kaikessa yksinkertaisuudessaan ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen ja sairauksien ennaltaehkäisy.

Uudessakaupungissa on näyttöä siitä, että ennaltaehkäisevään toimintaan investoiminen kannattaa. Kun ikäihmisten hyvinvointia tukevia palveluja on lisätty, erikoissairaanhoidon menot ovat laskeneet. Tämä näkyi viime vuonna tilinpäätösluvuissa.

Nyt kaupunki suunnittelee neuvolan perustamista työikäisille (sivu 6). Perustelut ovat selkeät: mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat lisääntyneet kaupungissa huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Tämä näkyy paitsi sosiaali- ja terveystoimessa myös poliisin tilastoissa. Väkiluvun nopea kasvu on lisännyt levottomuutta kaduilla. Pahaa oloa puretaan myös kodeissa.

Jokaiselle voi elämässä tapahtua koska tahansa asioita, jotka mullistavat arjen. Erityisen haastavaa uusi elämäntilanne on, jos ympärillä ei ole tuttuja ja läheisiä. Aikuisten neuvola ei voi poistaa yksinäisyyttä, mutta sieltä löytyy kuuntelevia aikuisia ja eväitä siihen, miten päästä elämässä eteenpäin.

Väestönkasvu on kaupungille positiivinen asia, mutta on selvää, että se tuo mukanaan myös uusia ja odottamattomia menokohteita.

Valtuustolle esitettävä 43 300 euron lisämääräraha tämän vuoden talousarvioon on investointi asukkaiden hyvinvointiin. Se on myös investointi sellaisten inhimillisten ongelmien ehkäisemiseen, joiden korjaaminen olisi entistä vaikeampaa.

Kasvun huumassa olisi mukava hehkuttaa, että hyvin menee ja lakaista ongelmat maton alle. Se olisi vastuutonta politiikkaa, joka koituisi aikaa myöten myös taloudellisesti kalliiksi.

Lisämääräraha tämän vuoden talousarvioon on investointi asukkaiden hyvinvointiin.