Kuntouttamisen hyödyistä vahvaa näyttöä

0

Uudessakaupungissa ei ole jääty odottelemaan sotea, vaan palveluja on uudistettu reippaasti ikäihmisten kuntoutuksessa. Reilu puolitoista vuotta toiminut kuntoutus- ja arviointiosasto Kuunari on tehnyt hyvää työtä. Tilastojen mukaan 75 prosenttia asiakkaista palaa kuntoutusjakson jälkeen kotiinsa.

Väkiluku kasvaa koko Vakka-Suomessa, ja Uuteenkaupunkiin muuttaa nyt työikäistä väkeä. Silti ikäihmisiä on täällä paljon, ja vanhusväestön palvelut vaativat kehittämistä ja päivittämistä.
Hyvin ajoitettu ja yksilölliset tarpeet huomioon ottava kuntoutus auttaa ikäihmisen arkea, lisää turvallisuuden tunnetta ja säästää rahaa.

Väestön ikääntymisestä puhutaan usein negatiiviseen sävyyn ikään kuin vanheneminen merkitsisi yhteiskunnalle pelkkiä kuluja. Eliniän pidentyminen lisää muistisairauksia ja lonkkamurtumia, mutta ne eivät vie kenenkään oikeutta omannäköiseen, hyvään elämään.

Kuntoutusosasto Kuunarin osastonhoitaja Elina Harikkala ja lääkäri Jyrki Vihe nostivat Uudenkaupungin Sanomien jutussa (10.4.) esille yhteisöllisen senioriasumisen tarpeen. Hoivakotia ”kevyempi” asumismuoto voisi yhdistää yksityisyyden ja yhteisöllisyyden.

Yksinäisyys on vanhusten hyvinvoinnin uhkista suurimpia. Sen torjuminen ei vaadi suuria rahoja, vaan uusia toimintatapoja: yhdessä kokkaileminen, ruokaileminen, muisteleminen ja maailman, kotikunnan sekä omien kuulumisten päivittäminen vähentävät ulkopuolisuuden tunnetta ja tuovat elämään mielekkyyttä.

Jokaisella on oikeus vanheta yksilöllisesti, omalla tavallaan. Yhteiskunnalla on kuitenkin vastuu huolehtia siitä, että ikääntyneillä kuntalaisilla on mahdollisuus saada apua.

Pitkäaikaista ja kallista laitoshoitoakin tarvitaan yhä, mutta Kuunarin kaltaiset, kuntoutumista ja toimintakykyä edistävät lähipalvelut vähentävät niiden tarvetta olennaisesti, ja saavat toivottavasti myös sote-aikana päättäjien tukea.

Jokaisella on oikeus vanheta yksilöllisesti, omalla tavallaan.