Lähisairaalan ovet avoinna huomenna

0

Sairaalaan ei tule yleensä lähdettyä kuin pakon edessä. Huomenna vakkasuomalaisille tarjoutuu oivallinen tilaisuus lähteä muuten vaan tutkailemaan lähisairaalansa palveluja, kun Vakka-Suomen sairaalassa vietetään avoimien ovien päivää.

Avoimien ovien tempaus ei ole kovin tavanomaista sairaalaympäristössä, mutta nyt sille on erityistä tarvetta.

Vakka-Suomen sairaala on kokenut viime vuosina suuria muutoksia, ja samaan aikaan valtakunnassa käytävät sote-keskustelukin ovat muokanneet mielikuvia. Myllerrysten jälkeen moni saattaa miettiä, mitä palveluja lähisairaala enää ylipäätään tarjoaa.

Tapahtuman tarkoitus on konkreettisesti osoittaa, että ovet eivät ole sulkeutuneet, ja uudistuksia on tehty. Koordinoiva ylilääkäri Michael Sopyllo painotti sairaalan järjestämässä tiedotustilaisuudessa, että sairaalassa on edelleen hyvinkin kattavat lähipalvelut (US 7.5.).

Vaativat, nukutusta edellyttävät leikkaukset ja yöpäivystys on keskitetty Turkuun, mutta sairaala on nyt erikoistunut polikliiniseen kirurgiaan eli paikallispuudutuksissa tehtäviin leikkauksiin. Uudessakaupungissa toimivat edelleen laboratorio ja kuvantamispalvelut, fysioterapia, dialyysiyksikkö sekä lääkekeskus.

Sairaalassa on toteutettu myös investointeja. Se on saanut oman tietokonetomografialaitteiston, jota oli jo joitakin vuosia ehditty odottaa. Vanhoissa leikkaussaleissa alkaa syksyllä yli miljoonan euron remontti.

Vielä on liian aikaista vetää johtopäätöstä siitä, miten muutokset pidemmällä aikavälillä vaikuttavat terveydenhuollon kustannuksiin. Viime vuonna erikoissairaanhoidon menot näyttävät Uudenkaupungin osalta kasvua.

Lähisairaalan vahvistaminen ja kehittäminen on pidettävä jatkossakin Uudenkaupungin ja koko seutukunnan agendalla. Kaupunkiin on muuttanut paljon uutta väkeä, mikä lisää kaikenlaisten terveyspalvelujen käyttöä ja kysyntää.

Muuttoliike lisää kaikenlaisten terveyspalvelujen käyttöä ja kysyntää.