Uusia virkoja Vakka-Suomen kunnissa

0

Talouden elpyminen ja Vakka-Suomen väkimäärän kasvu näkyvät kuntien arjessa. Kunnissa investoidaan, rakennetaan, kehitetään ja palkataan lisää työvoimaa.

Taantuman aikana uusia virkoja ei juurikaan perustettu, eikä eläkkeelle lähteneiden tilalle aina palkattu uusia tekijöitä. Virkoja myös lakkautettiin ja yhdisteltiin.

Nyt puhaltavat toisenlaiset tuulet. Esimerkiksi Uudessakaupungissa ja Laitilassa on viime aikoina perustettu kokonaan uusia virkoja. Laitilan kaupunki perusti joulukuussa uuden sivistystoimen palvelupäällikön viran, ja Uusikaupunki opetuspäällikön tehtävän.

Virkoihin ja toimenkuviin vaikuttaa myös edessä oleva sote-uudistus. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy jatkossa maakunnille, ja kunnille jäävät hyvinvointi- ja elinvoimapalvelut. Uudessakaupungissa avoinna oleva hyvinvointipäällikön virka herätti kiinnostusta, ja tehtävää haki 30 henkilöä.

Opetuspäällikön virkaan ei ole Uudessakaupungissa valittu vielä ketään. Virka oli avoinna ennen kuin valmistelussa oleva organisaatiouudistus oli hyväksytty.

Hakijat eivät tienneet hakemusta jättäessään, että tehtävä pitäisi sisällään koko toimialan johtamisen. Opetus- ja kasvatuslautakunta päättikin olla valitsematta virkaan ketään, ainakaan toistaiseksi.

Tällainen toiminta ei anna parasta mahdollista kuvaa kaupungista. Virheitä sattuu, ja niistä kannattaa ottaa opiksi jatkossa.

Kaupungilla niin kuin millä tahansa työnantajalla pitää olla selkeä näkemys, millaista henkilöä, mihin tehtävään ja miksi uutta työntekijää haetaan. Samoin perustelut pitää olla myös sille, jos joku tehtävä päätetään lakkauttaa, kuten tapahtui viestintäkoordinaattorin kohdalla viime vuoden lopussa. Lisäksi pitää miettiä, miten asiat hoidetaan jatkossa.

Turhia virkoja ei yhdelläkään kunnalla ole varaa perustaa, sillä vaikka talous on parantunut, myös menokohteita riittää yllin kyllin.

Turhia virkoja ei yhdelläkään kunnilla ole varaa perustaa.