Seurakuntien päätöksenteko kaipaa tekijöitä

0

Seurakuntavaaleissa marraskuun 18. päivänä valitaan uudet luottamushenkilöt seurakuntiin. Viime seurakuntavaaleilla valituista luottamushenkilöistä alle 30-vuotiaita oli vain kuusi prosenttia. Kirkko haluaa nyt ehdokkaiksi myös kaikenikäisiä ja eri tavoin asioista ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokasasettelu päättyy syyskuun puolessa välissä.

Luottamushenkilöt päättävät mm. siitä, ketkä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaista toimintaa seurakunnassa järjestetään, miten ja mihin seurakunnan rahoja käytetään. Luottamushenkilöt valitsevat myös maallikkoedustajat kirkolliskokouksen, joka on koko kirkon korkein päättävä elin.

Myös Uudenkaupungin seurakuntiin kaivataan päättäjiksi lisää nuoria ja työikäisiä. Heidän saamisensa ehdokkaiksi voisi myös lisätä äänestysaktiivisuutta varsinkin kaupungin keskustassa.

Viime vuoden elokuussa uusikaupunkilaisista 78,5 prosenttia kuului kirkkoon. Uudessakaupungissa äänestysprosentti on ollut useimmiten vajaa 17 ja korkeimmillaankin vain 21 prosenttia. Kappeliseurakunnissa Kalannissa, Lokalahdella ja Pyhämaassa äänestysuurnilla on käyty paljon vilkkaammin.

Uusikaupunki on saanut viime vuonna satoja uusia kaupunkilaisia ja heistä valtaosa kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Toivottavasti myös he kiinnostuisivat seurakunnan päätöksenteosta.

Kirkko haluaa nyt ehdokkaiksi myös kaikenikäisiä ja eri tavoin asioista ajattelevia seurakuntalaisia.