Unohda kiire, kuuntele lasta

0

Uudessakaupungissa koulu alkaa ensi viikon maanantaina. Koulujen alkamisen ajankohta vaihtelee nykyään, ja Vakka-Suomessakin on pientä vaihtelua. Esimerkiksi Vehmaalla, Pyhärannassa ja Laitilassa opintojen pariin palataan vasta keskiviikkona.

Lapsiperheiden arjessa käy iso myllerrys, kun elämään tulee jälleen aikatauluja ja arjen rytmi. Olipa koulutielle lähtevä alakoululainen tai lukiolainen, vanhempien ja turvaverkkona toimivien muiden aikuisten rooli heidän arjessaan on äärimmäisen tärkeä.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtimiseen kuuluu asioita, jotka saattavat tuntua itsestään selviltä. Terveellinen ravinto, riittävä uni ja turvallinen koulutie luovat puitteet hyvälle kouluarjelle. Niiden lisäksi vanhempia on syytä muistuttaa myös ajasta ja läsnäolosta.

Koskaan ei saisi olla niin kova kiire, että ei ehdi vastaamaan lapsen kysymyksiin. Aikuiselta pitää löytyä aikaa paitsi vastaamiseen myös kysymiseen. ”Miten koulupäivä meni”, on monissa perheissä rutiininomaisesti toistuva kysymys. Vaikka vastauksena olisi päivästä toiseen ”ihan hyvin”, sitä ei kannata unohtaa.

Eteen tulee mitä todennäköisimmin myös niitä päiviä, jolloin kaikki ei koulussa mennytkään hyvin, ja olo tuntuu pahalta. Koti on se paikka, jossa kaikenlaiset tunteet on turvallista purkaa ja käsitellä.

Avoimuutta ja turvallista ilmapiiriä tarvitaan paitsi kodeissa myös koulun sisällä. Kiusaamiseen pitää suhtautua vakavasti ja vaikka ristiriitojen selvittäminen vie aikaa, tilanteita ei saa kuitata välinpitämättömyydellä. Hyvässä ja turvallisessa kouluympäristössä lapset saavat kokea hyväksymistä ja onnistumisia ja opettajat työn iloa.

Turvallisessa kouluympäristössä lapset saavat kokea hyväksymistä ja opettajat työn iloa.