Löytävä vanhustyö rantautui kaupunkiin

0

”Olin ihan valmis lähtemään tästä elämästä, vaikka oman käden kautta. Revin jo kaikki valokuvanikin, kun en meinannut enää jaksaa”. Näin kuvaili 67-vuotias turkulaisnainen ahdistavaa arkeaan Turun Sanomissa (7.11.2017).

Hänen elämässään tapahtui uusi käänne Löytävän vanhustyön avulla. Uudenlaista vanhustyötä Turussa neljän vuoden ajan tehnyt Fingerroosin säätiö on tavoittanut 700 avuntarvitsijaa.

Tästä syksystä lähtien säätiön palvelut ovat myös Uudenkaupungin ja Laitilan asukkaiden saatavilla. Vanhustyön keskusliiton mukaan yksinäisyydestä kärsii joka kolmas ikääntynyt.

Löytävän vanhustyön toimintamalli pohjautuu siihen, että työntekijät jalkautuvat ihmisten pariin kaupungilla, marketeissa ja kohtaamispaikoilla. Säätiö toimii yhteistyössä kuntien kanssa. Se on avannut Uuteenkaupunkiin Alisellekadulle toimiston, jossa voi käydä keskustelemassa, jos oma tai läheisen hyvinvointi huolettaa.

Yksinäisyyden lisäksi arjessa selviytymistä saattavat hankaloittaa taloudelliset vaikeudet sekä päihde- ja mielenterveysongelmat. Moni apua tarvitseva ei yksinkertaisesti tiedä millaisia palveluja on nykyään tarjolla ja osa ei rohkene tai halua niitä oma-aloitteisesti hakea.

Uusikaupunkilaisen Ulla-Maija Nikulan kehittämä Löytävä vanhustyö on hyvä esimerkki kuntien ja kolmannen sektorin onnistuneesta yhteistyöstä. Tavoitteena on elämänlaadun paraneminen, vakavien ongelmien ennaltaehkäiseminen ja sitä kautta myös kuntien kustannusten säästäminen.

Uusia työmuotoja ja avauksia on tehty onnistuneesti Uudessakaupungissa muun muassa nuorten Etsivässä nuorisotyössä ja Perhekeskus-toiminnassa.

Tällä viikolla Yliselläkadulla, Aktivointikeskus Puustissa, avautui Arvoksi nimetty aikuisten vastaanotto. Se palvelee työikäisiä arjenhallinnan pulmissa.

Moni apua tarvitseva ei tiedä palveluista tai ei rohkene niitä oma-aloitteisesti hakea.