Ylivuoto Niiniojan jätevesipumppaamolla

0

Vakka-Suomen Veden operoiman jäteveden siirtolinjan pumppaamolla on tapahtunut jäteveden ylivuoto. Kyseisessä linjassa kulkee Laitilasta tulevat jätevedet.

Niiniojan jätevesipumppaamolta Orivolla on valunut arviolta 4 070 m³ jätevettä Niiniojaan. Niinioja purkaa Sirppujokeen ja Sirppujoki purkaa puolestaan makean veden altaaseen. Häiriön aika on torstai 13.9.2018 klo 2 – lauantai 15.9.2018 klo 11. Ylivuoto ei ole ollut yhtäjaksoinen vaan ylivuotoa on ollut sen mukaisesti mitä Laitilan suunnasta on jätevettä pumpattu.

Ylivuodon syy on ukkosen aiheuttama sähkökatko ja samassa yhteydessä tapahtunut muuntajarikko pumppaamolla. Myös pumppaamon tiedonsiirtojärjestelmän akustot olivat vaurioituneet ja siitä syystä tieto sähkökatkosta ei ole tavoittanut valvontahenkilöstöä. Korjaavat toimenpiteet on tehty ja pumppaamo toimii nyt normaalisti. Asiasta on tehty ilmoitukset valvoville viranomaisille ja makean veden altaan näytteenottoa tehostetaan. Sirppujoki purkaa altaan koillisosaan ja raakavedenotto tapahtuu altaan eteläosassa. Juomaveteen ylivuodolla ei ole vaikutusta.