Henkilöjunaliikenne helpottaisi

0

Uusikaupunki kaipaa ratkaisuja työmatkaliikenteensä. Yksi sellainen voi olla liikenne- ja viestintäministeriön alueellisen junaliikenteen pilottihanke. Ministeriön kysely pilottihankkeesta sekä osto- ja velvoiteliikenteen kehittämisestä on parhaillaan lausuntokierroksella kunnissa.

Ministeriö etsii 1–3 aluetta, joiden kanssa laaditaan yhteiset junaliikenteen aikataulusuunnitelmat. Pilotti kestäisi alustavasti 2,5 vuotta.

Uusikaupunki korosti lausunnossaan ministeriölle, että kaupungilla on selkeä tahtotila julkisen raideliikenteen kehittämiselle. Kaupunki haluaisi henkilöjunayhteyden, koska pendelöinti kaupunkiin ja kaupungista on runsasta. Kuinka runsasta, siitä Uusikaupunki haluaa tarkemmat luvut. Turusta arvellaan käyvän kaupungissa työssä runsas 800 henkilöä. Mutta kuinka moni uusikaupunkilainen käy Turussa työssä?

Kaupunki toivoo, että myös autotehdas pitäisi henkilöjunaliikennettä tärkeänä ja antaisi puoltavan lausuntonsa kaupungin pilottihankkeeseen osallistumisesta. Valtaosa pendelöivistä käy työssä autotehtaalla ja valtio on tukenut tehtaan työmatkabussiliikennettä.

Kun luvassa on valtion rahoitusta myös Turku–Uusikaupunki-radan sähköistykseen, pilottihankkeeseen osallistuminen olisi luontevaa. Samalla kartoitettaisiin henkilöjunaliikenteen tarpeellisuus ja käyttömäärät rataosuudella. Ja lisääntyvä julkinen liikenne torjuisi osaltaan myös ilmastonmuutosta.

Uusikaupunki korosti lausunnossaan, että kaupungilla on selkeä tahtotila julkisen raideliikenteen kehittämiselle