Kaavoitus vaikuttaa arkeemme

0

Missä sijaitsevat kaupungin uudet omakotialueet, kerrostalot ja rivitalot? Mihin varataan tontteja yritystoiminnalle? Mistä löytyvät kaupat ja muut palvelut ja miten niihin liikutaan?

Kaupunkikuva ja keskusta uudistuu, mutta miten turvataan haja-asutusalueiden ja kylien elinvoima? Muun muassa tällaisiin kysymyksiin haetaan vastauksia kaavoituksessa.

Parhaillaan Uudessakaupungissa on vireillä parisenkymmentä asemakaavaa. Se kertoo siitä, että kaupunki elää nyt aktiivista vaihetta. Positiivinen rakennemuutos näkyy rakennushankkeiden määrässä, ja kaavoitukselle on tarvetta eri puolilla kaupunkia.

Uusia asuntoalueita ja yksittäisiä kerrostaloja on suunnitteilla, satamalla on laajennustarpeita ja uusi koulukeskus vaatii kaavamuutoksen.

Pari vuotta sitten uudelleen käynnistetty Kalannin osayleiskaava on sekin edennyt lausuntokierrokselle.

Kaavoitus voi kuntalaisesta tuntua hitaalta ja byrokraattiselta prosessilta, mutta sen tulokset näkyvät vahvasti jokaisen arjessa muun muassa kodin sijainnissa ja kauppamatkojen sujuvuudessa ja pituudessa.

Ennen vahvistamista kaava on käynyt läpi monta vaihetta. Asukkailla, järjestöillä, maanomistajilla, yrityksillä ja muilla toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen muun muassa yleisötilaisuuksissa tai olemalla suoraan yhteydessä kaavoittajaan.

Vuoropuhelu voi vaatia sovittelua, sillä kaupungin kehittäminen ja yksittäisen asukkaan näkemykset eivät aina osu yksiin. Kaavan valmistelun aloittamisesta ja luonnosten nähtävillä olosta tiedotetaan paikallislehdessä, ja uusikaupunkilaiset saavat tietoa kaavoista ja niiden etenemisestä myös kaupungin verkkosivuilta.

Kaavojen valmistelu on tärkeässä roolissa, kun kaupunki houkuttelee uusia asukkaita ja yrityksiä. Onnistunut kaavoitus on kaupungin elinvoimaisuuden perusta.

Kaupungin kehittäminen ja yksittäisen asukkaan näkemykset eivät aina osu yksiin.