Taloudessa uhkia ja mahdollisuuksia

0

Ensi vuoden talousarvioiden työstäminen on Vakka-Suomen kunnissa loppusuoralla. Suurin osa valtuustoista on hyväksynyt veroprosentit ensi vuodelle.

Uudenkaupungin ja Laitilan veroprosentti on ensi vuonna 20,75, ja samaa esittää kunnanhallitus myös Taivassalon valtuustolle. Pyhärannassa mennään samalla kuin tänä vuonna eli 21,75 prosentilla.

Vehmaalla esitys on 22,25 prosenttia ja Kustavissa valtuusto on vahvistanut prosentiksi 18,5. Kustavissa veroprosenttia on alennettu jo kolmena vuonna peräkkäin, Laitilassa kokeiltiin veroalea tänä vuonna.

Työllisyys on parantunut koko Vakka-Suomessa nopeasti. Uudessakaupungissa työttömyysprosentti on syyskuun lopulla 5,9 prosenttia, ja Laitilassa 3,7 prosenttia.

Vakka-Suomessa talousnäkymät ovat kaiken kaikkiaan valoisammat kuin mitkään ennusteet osasivat odottaa. Koko Lounais-Suomessa oli tilastokeskuksen mukaan 30 000 työllistä enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Toimintaympäristön hyvästä tilanteesta huolimatta uhkia riittää muun muassa valtionosuuksien leikkauksien takia. Kuntien talous on riippuvainen paitsi päättäjien ratkaisuista myös yleisestä taloustilanteesta.

Uudellakaupungilla on edessään isoja investointeja, kuten uuden koulun, päiväkodin ja uimahallin rakentaminen. Ratkaisua odottaa myös terveyskeskuksen kohtalo.

Viime aikoina on puhuttu paljon korkojen noususta, mikä lisäisi entisestään lainojen hoitokustannuksia. Myös Yhdysvaltojen kauppapolitiikka ja sen vaikutukset paikalliseen elinkeinoelämään ja vientiin ovat kysymysmerkki.

Päätös veroprosentin säilyttämisestä syntyi Uudenkaupungin valtuustossa yksimielisesti, mutta varsinaisessa budjettikokouksessa yksityiskohdista riittää todennäköisesti vielä keskusteltavaa.

Yhdysvaltojen kauppapolitiikka ja sen vaikutukset elinkeinoelämään ja vientiin ovat kysymysmerkki.