Solid Sail -purjetta testataan risteilyaluksissa

0

Eräillä risteilyvarustamoilla on jo pitkään ollut käytössä kevyitä, helposti käsiteltäviä viistopurjeita. Niiden päätarkoitus on antaa kauniina, kevyttuulisena päivänä matkustajille tilaisuuden nauttia hiljaisuudesta, kun laivan pääkone pysäytetään ja alus lipuu äänettömästi aalloilla. Mikäpä voisi olla romanttisempaa!

Ranskalainen risteilyvarustamo Ponant ja merialan suunnittelutoimisto Chantiers de La Atlantique ovat yhteistyössä kehitelleet risteilyalusten matkakäyttöön tarkoitettua, polttoainetta säästävää Solid Sail -purjetta. Sitä testattiin marraskuussa 2018 kolmimastoisessa, 89 m pitkässä Le Ponant -risteilyaluksessa lupaavin tuloksin.

Kestävät purjeet on vahvistettu tukiraakojen osalta hiilikuidulla, ja purjeiden säätö tapahtuu automaattisesti tietokone-ohjelman avulla. 3 000 neliön ja mittakaavaltaan 50 prosentin prototyyppipurjetta kehitellään edelleen arviolta yhden vuoden ajan.
Ranskalainen STX-laivanrakennustelakka asentaa Solid Sail -purjeet 190 m pitkään, 150 hytilliseen risteilijään. Hanke esitellään alkuvuonna 2019.

Englannin suurin voimalaitos Drax kehittelee yhdessä Humbreys Yacht Desingin kanssa omaa Solid Sails -purjeteknologiaa, jota käytetään laitokselle puupellettejä tuovissa laivoissa. Vuonna 2017 Drax-yhtiö maahantoi 221 laivalastillista, yhteensä 6,8 miljoonaa tonnia puupellettejä polttoaineeksi sen neljälle voimalaitokselle, jotka tuottavat 14 prosenttia Englannin sähköntarpeesta. Drax-yhtiö vastaa purjeiden käyttöönoton avulla sen saamaan kritiikkiin, joka kohdistuu voimalaitoksen aiheuttamaan hiilidioksidipäästöön. Projektia varten on varattu 100 000 dollarin rahoitus.

Projektin nimeksi on annettu ”Fastrig”, ja sen ensimmäiset 6 kuukautta keskittyvät purjeiden säätelyn parametreihin. Fastrigin tuottama päästövähennys on mitattavissa vertaamalla koneella ja purjeella ajon polttoaineen kulutuksia keskenään. Kaupallinen esittely toteutetaan vuonna 2021.

Aivan erilainen, tuulen voimaa käyttävä teknologia on Fletner-roottorin toimintaperiaatteesta kehitetty Norsepower-roottoripurje. Se on laivan kannelle pystytetty sylinterimäinen roottori, jota sähkömoottori pyörittää. Tuuli aiheuttaa roottoriin purjeen kaltaisen paineen ja vastaavasti alipaineen sen suojanpuoleiselle sivulle. Näiden voimien yhteisvaikutuksesta roottori toimii purjeen tavoin siten, että sen työntö-/vetovoima on suurin, kun tuuli puhaltaa roottoriin 90 asteen kulmassa laivan kurssiin verrattuna.
Norsepower roottoripurjeita on asennettu mm Bore Estrade ja Viking Grace -laivoihin, ja ulkomailla jopa suuriin konttialuksiin.

Jaakko Varimaa
merikapteeni