Mä mistä löytäisin ammatin?

0

Otsikon kysymys askarruttaa juuri nyt monia nuoria. Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin alkoi tämän viikon tiistaina ja päättyy 12. maaliskuuta.

Peruskoulun loppusuoralla olevat miettivät, lähteäkö lukioon vai löytyisikö sopiva koulutuspaikka ammatillisista oppilaitoksista. Myös viime viikolla penkkaripäivää viettäneiden abiturienttien on ratkaistava, minne hakeutua jatko-opintoihin.

Työ- ja elinkeinotoimistojen julkaisemasta ammatibarometristä saa tietoa siitä, millä aloilla töitä on tarjolla juuri nyt. Kaksi kertaa vuodessa tehtävässä barometrissä on mukana noin 200 ammattia.

Viimeksi tutkimus tehtiin syksyllä. Erityisen paljon pulaa Vakka-Suomessa on muun muassa konetekniikan erityisasiantuntijoista, sähkö- ja automatisaatioinsinööreistä, sairaanhoitajista, hitsaajista ja koneistajista. Myös hammaslääkäreille ja lastentarhanopettajille on kysyntää tällä seudulla.

Työmarkkinat elävät jatkuvassa muutoksessa, mutta koulutetuille ammattiosaajille on aina tarvetta. Koulutus on investointi omaan tulevaisuuteen, ja siksi yhteishakuun ja eri koulutusvaihtoehtojen tutkimiseen kannattaa käyttää aikaa.

Kaikki eivät pääse unelma-alalle, mutta joskus siitä vähemmän houkuttelevasta vaihtoehdosta voi kehkeytyä juuri itselle sopiva ammatti. Nyt tehtävät valinnat ovat tärkeitä, mutta on lohdullista tietää, että ne eivät määrittele kenenkään työelämää eläkeikään asti. Työelämä on jatkuvassa muutoksessa.

Teknologia on jo mullistanut monia aloja. Jotkut ammatit väistyvät ja tilalle tulee uusia.
Tavanomaista on, että ihmisellä on monta työuraa elämänsä aikaa. Tulevaisuuden tutkija Ilkka Halava on todennut, että tämän päivän ysiluokkalaisilla saattaa olla elämänsä aikana jopa 6–10 ammattia.

Nyt tehtävät valinnat eivät määrittele nuoren työuraa eläkkeelle asti.