Velkaneuvonnalle riittää kysyntää

0

Valtakunnallinen 75 prosentin työllisyystavoite saattaa mennä Varsinais-Suomessa rikki kuluvan talven aikana, jos työllisyyskehitys jatkuu nykyisellään.

Hyvästä tilanteesta huolimatta yksityisillä talouksilla maksuvaikeuksia on entistä enemmän. Vakka-Suomen talous- ja velkaneuvonnassa oli ennätysmäärä uusia asiakkaita viime vuonna (US 16.2.).

Uusia asiakkaita oli yhteensä 225 henkilöä, mikä on enemmän kuin koko Vakka-Suomen alueen talous- ja velkaneuvonnan yli 25-vuotisen toiminnan aikana.

Mistä kehitys johtuu? Äkkiä ajatellen voisi kuvitella, että parantunut työllisyystilanne päinvastoin vähentäisi velkaneuvonnan määrää.

llmiölle on kuitenkin selkeä selitys: kun pitkään työttömänä ollut saa töitä ja säännölliset tulot, hänen maksukykynsä paranee, ja hänellä on mahdollisuus hoitaa vanhoja velkojaan.

Tässä tilanteessa asiantunteva velkaneuvonta on auttanut monet ulos umpikujasta.
Velkaongelmien merkittävä syveneminen näkyy myös valtakunnallisen Takuusäätiön toiminnassa. Viime vuonna yhteydenottajilla oli velkaa keskimäärin 33 800 euroa, mikä oli 5 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Velkakierteiden taustalla on usein työttömyyttä, pätkätöitä, tulojen vaihtelua, eroja ja sairastelua. Myös huijatuksi tuleminen, toisen auttaminen, homeasunnot, epäonnistuneet remontti- tai rakennusprojektit ja epärealistinen käsitys omasta maksukyvystä voivat johtaa velkakierteeseen.

Avun hakeminen ei ole häpeällistä, päinvastoin. Sitä ei kannata pitkittää. Mitä aikaisemmin ratkaisuja lähdetään hakemaan, sitä nopeammin asiat saadaan kuntoon ja arki voi palautua ennalleen.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyi vuoden vaihteessa kunnilta valtiolle. Palvelua tuottavat oikeusapu- ja edunvalvontapiirien oikeusaputoimistot, mutta vastaanottopaikat Uudessakaupungissa ja Laitilassa säilyivät. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Avun hakeminen ei ole häpeällistä, päinvastoin.