Kaupungin keskusta kasvaa pohjoiseen ja itään

0

Uusikaupunki omistaa noin 3 000 hehtaaria maata, josta noin 290 hehtaaria on kaavoitettu asunto- ja teollisuusalueiksi. Kaupungin ensimmäinen maapoliittinen ohjelma laadittiin vuonna 2005 ja sitä tarkistetaan määräajoin.

Maapoliittinen ohjelma ohjaa voimakkaasti Uudenkaupungin kasvua ja tulevia vuosia. Ohjelmalla pyritään turvaamaan kaupungille riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta niin kaupungin keskusta-alueella kuin entisissä kuntakeskuksissa eli Kalannissa, Lokalahdella ja Pyhämaassa.

Uudenkaupungin uuden strategian mukainen tavoite väkiluvun kasvamiseksi 20 300:aan seuraavan kahdentoista vuoden aikana tarkoittaa noin 400 uutta asukasta vuodessa. Tavoite on kova ja se luo paineita asuntotuotantoon.

Kaupunkiin syntyneet uudet työpaikat heijastuivat onneksi myös pitkään vaimeana olleeseen asuntotuotantoon ja rivi- sekä kerrostalotonttien kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Myös teollisuustonttien kysyntä on lisääntynyt.

Uusille kerrostaloille on vielä löytynyt keskustasta vapaita tontteja. Mutta asutuksen kasvusuunnat ovat edelleen samat kuin aikaisemmissakin ohjelmissa eli kaupungin keskustan asutus kasvaa tulevina vuosina pohjoiseen ja itään. Parin viikon päästä tulevat varattavaksi uuden Hiu III -alueen omakotitalotontit.

Asutuksen kasvu-suunnat ovat edelleen samat kuin aikaisemmissakin ohjelmissa.