Turvallisuus rakentuu yhteistyöstä

0

Uudessakaupungissa tällä viikolla järjestettyyn Uusikaupunki 19 -puolustusharjoitukseen osallistui 550 sotilasta. Se oli suurin vastaavanlainen harjoitus koko Suomessa tänä vuonna.

Eri puolilla kaupunkia näkyneet sotilaat herättivät varmasti ihmetystä ja jopa pelkoa, jos ei tiennyt, mistä on kysymys. Meillä ei ole totuttu siihen, että asein varustetut sotilaat näkyvät arjessa katukuvassamme.

Yksi näkyvimpiä osia harjoituksessa oli keskiviikkona torilla järjestetty tapahtuma. Siellä oli esillä puolustusvoimien väkeä ja kalustoa. Torille jalkautunut sotilaskoti ja sen legendaariset munkit tekivät kauppansa.

Paikallisharjoitusten tarkoitus on lisätä turvallisuusviranomaisten yhteistoimintakykyä. Yhteistyön saumaton sujuminen on äärimmäisen tärkeää kriisitilanteissa. Maailma on muuttunut, uusia uhkia tulee koko ajan ja siksi myös koulutuksella on tärkeä merkitys.
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) julkisti loppuvuonna raportin, jossa päivitettiin kansalaisten kokemuksia siitä, millaisten asioiden he kokivat eniten uhkaavan heidän turvallisuuttaan.

Eniten huolta suomalaisissa aiheuttivat ilmastonmuutos, kansainvälinen terrorismi, maailman pakolaistilanne, joukkotuhoaseiden leviäminen ja poliittiset ääriliikkeet. Sen jälkeen tulivat kyberuhat ja rasismi.

Maailmanpolitiikan tilanne on jännittynyt ja kylmät puhurit puhaltavat. Vihamielisyys ja vastakkainasettelu ovat voimistuneet. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva informaatiovaikuttaminen näkyy erityisesti vaalien aikana.

Uudessakaupungissa järjestetyssä harjoituksessa testattiin kriisivalmiutta muun muassa sataman alueella. Kaupunkilaiset voivat nukkua yönsä turvallisin mielin, sillä kriisin sattuessa järjestelmä näyttää toimivan ainakin tämän viikon harjoitusten perusteella.

Eniten huolta kansalaisissa aiheuttavat ilmastonmuutos, kansainvälinen terrorismi ja pakolaistilanne.