Uusikaupunkilaiset pitävät kaupungistaan

0

Me uusikaupunkilaiset pidämme kotikaupungistamme. Jos uusikaupunkilaisten pitäisi muuttaa johonkin kaupunkiin, he valitsisivat jälleen Uudenkaupungin. Tämä selviää seutukaupunkien vetovoimatutkimuksesta, jonka Innolink Oy toteutti.

Pitovoima kaikissa seutukaupungeissa on hyvä. Kaksi kolmasosaa seutukaupungeissa nyt asuvista voisi valita asuinpaikakseen uudelleen oman kaupunkinsa, jos valinta olisi ajankohtainen.

Tutkimuksessa selvitettiin 55:n Suomen seutukaupungin tunnettuutta, imagoa ja vetovoimaa. Seutukaupungeissa asuu yhteensä 920 000 suomalaista ja niissä käy töissä noin 342 500 ihmistä.

Uusikaupunki sai koko seutukaupunkien ryhmässä ykköstilan, kun siis arvioitiin kaupungin sisäistä pitovoimaa. Myös monessa muussa tutkimuksen mittaristossa Uusikaupunki nousi kymmenen kärjessä listalle.

Seutukaupunkien pehmeä vetovoimatutkimus osoittaa, että ”sujuvan elämän” imago toteutuu seutukaupungeissa. Turvallisuus, asuinympäristöön liittyvät mahdollisuudet ja liikenteellinen saavutettavuus nousevat vetovoimatekijöistä seutukaupunkien vahvuuksiksi.

Erityisen tärkeä houkuttelevuustekijä asumiseen liittyvien seikkojen ohella ovat kaupungin ilmapiiri ja fiilis eli se, että on ”oikeenlaista kemiaa”.

Uusikaupunki sai koko seutukaupunkien ryhmässä ykköstilan, kun siis arvioitiin kaupungin sisäistä pitovoimaa.