Vähennetään huomisen kuormaa

0

Jätehuolto on asukkaiden terveyteen ja elinympäristöön vaikuttava peruspalvelu ja osa yhdyskuntien infrastruktuuria. Sen painopiste on entistä enemmän viime vuosina siirtynyt jätteiden hyödyntämiseen ja kierrätykseen.

Uudessakaupungissa haja-asutusalueiden jäteasemien palvelut muuttuvat ensi vuoden alusta. Kaikilta kahdeltakymmeneltä jäteasemalta poistuvat sekajäteastiat eli poltettavan jätteen astiat. Haja-asutusalueilla asuneet ovat voineet viedä niihin sekajätteensä, kun ovat liittyneet kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Nyt asukkaiden on tehtävä keräyssopimus kaupungissa toimivien jäteyhtiöiden kanssa.

Jäteasemia vähennetään ja jäljelle jäävät muuttuvat ensi vuoden alusta ns. Rinki-pisteiksi. Niissä on jatkossa keräysastiat vain kierrätettäville jätteille. Tavoitteena on, että entistä enemmän lajitellaan ja kierrätetään.

Nyt huhtikuun ajan on meneillään valtakunnallinen I love muovi -kampanja, joka auttaa ja rohkaisee aloittamaan pakkausmuovin lajittelun. Se on Ylen käynnistämä kampanja, jossa on mukana runsaasti asiantuntijoita. Suomi oli vielä viime vuonna eurooppalaisessa vertailussa muovinkierrätyksen häntäpäässä.

Arvokas muovimateriaali täytyy saada kiertämään Suomessa paremmin ja siten vähennämme myös huomisen kuormaa.

Huhtikuun ajan on meneillään valtakunnallinen I love muovi -kampanja.