Vakka-Suomen ehdokkaat vauhdittaisivat liikennehankkeita

0

Uudenkaupungin Sanomat ja Laitilan Sanomat tekivät paikallisille kansanedustajaehdokkaille kyselyn Vakka-Suomen elinvoimasta. Tästä aiheesta puhutaan myös Suuressa Vaaliriehassa Kalannissa ensi lauantaina.

Vaikka alueen elinvoima on monilla mittareilla reippaasti parantunut, kehityksen jatkuminen samanlaisena ei ole itsestään selvää. Uusia työpaikkoja on syntynyt vauhdilla, rakentaminen on vilkasta ja kunnat ovat investoineet palveluihin, mutta parannettavaa ja huolen aiheita löytyy.

Yksi asia nousi esille lähes jokaisessa vastauksessa: liikenneyhteyksien parantaminen. Kasitien kunnostaminen on edennyt hitaasti, ja ilman alueen edunvalvontaa se olisi tapahtunut varmasti vielä hitaammin. Nyt Varsinais-Suomen ely-keskuksen suunnitelmissa Laitilan eritasoristeyksen rakentaminen ajoittuu vuosille 2021–2022.

Kaupunkeja yhdistävä kantatie ei vastaa rajusti kasvaneen liikennemäärän tarpeita. Ehdokkaiden vastauksissa nousivat esille myös raideliikenteen ja julkisten liikenneyhteyksien parantaminen.

Kansanedustajat hoitavat yhteisiä asioita, mutta saako kansanedustaja olla myös oman alueensa puolustaja leimautumatta siltarumpupoliitikoksi? On luonnollista ja jopa suositeltavaa, että Arkadianmäellä edustajien tausta, vaalipiiri ja kotiseutu näkyvät. Jonkun mielestä se voi olla nurkkakuntaista, mutta onhan kansanedustajat valittu Arkadianmäelle ajamaan äänestäjiensä etuja.

Oman kaupungin tai seutukunnan asioiden ajaminen ei sulje pois laajempaa ajattelua. Elämme globaalissa maailmassa, ja muiden maiden tekemiset vaikuttavat vääjäämättömästi arkeemme.

Seutukaupunkien, kuten Laitilan ja Uudenkaupungin, merkitys on noteerattu viime aikoina myös valtakunnallisesti. Niissä asuu Suomessa yhteensä lähes 100 000 ihmistä ja toimii 60 000 yritystä, jotka tarjoavat yhteensä 324 000 työpaikkaa. Siksi niiden äänen pitää kuulua myös päätöksenteossa.

Kansanedustajien taustan ja kotiseudun kuuluu näkyä päätöksenteossa.