Toimenpidesuunnitelma merimetsokannalle

0

Harmaan valkoinen Urpoisten saari Uudenkaupungin edustalla on näkyvä esimerkki siitä, kun merimetsot tulevat alueelle. Merimetso palasi Suomen pesimälinnustoon vuonna 1996 ja sen jälkeen kanta maassa on voimakkaasti kasvanut. Viime kesänä merimetsojen pesiä laskettiin olevan maassa yhteensä noin 26 700 kappaletta.

Uudessakaupungissa oli viime kesänä suurin merimetsojen yksittäinen yhdyskunta, jossa oli noin 2 380 pesää. Yhdyskunta pieneni lähes 500 pesällä vuoden 2017 kesästä, sillä parisenkymmentä merikotkaa saalisti yhdyskunnassa. Isonkarin kalatalousalue sai vuonna 2017 kolmeksi vuodeksi luvan häiritä pesintää alueellaan ja häirintä todennäköisesti laski myös pesivien lintujen määrää.

Luonnonsuojelulailla rauhoitettu merimetso käyttää ravinnokseen yksinomaan kalaa, joten kannan voimakas kasvu on vaikuttanut ammattikalastajien saalismääriin, ei vain Suomessa, mutta myös Ruotsissa ja Tanskassa. Maat ovat etsineet ratkaisuja yhteisesti ongelmaan mm. Pohjoismaiden neuvoston rahoittaman työryhmän kautta.

Suomessa ympäristöministeriö asetti viime vuoden marraskuussa työryhmän laatimaan strategiaa ja toimenpidesuunnitelmaa merimetsojen aiheuttamien vahinkojen rajoittamiseksi. Sen toimikausi päättyy lokakuussa.

Merimetso herättää voimakkaita tunteita niin mökkiläisten ja rannikolla asuvien kuin kalastajien keskuudessa. Toivottavasti ministeriön työryhmä löytää konkreettisia keinoja, millä merimetsojen aiheuttamia vahinkoja ja konflikteja pystytään rajoittamaan.

Uudessakaupungissa oli viime kesänä suurin merimetsojen yksittäinen yhdyskunta, jossa oli noin 2 380 pesää.