Kiina panostaa arktiseen laivaliikenteeseen

0

Koillisväylä on muodostunut Kiinalle erittäin tärkeäksi, koska sen kautta kulkevan nesteytetyn maakaasun (LNG) laivakuljetukset ovat kovassa kasvussa, etenkin heidän oman teollisuutensa ja kaupan tarpeisiin.

LNG:n riittävän saannin varmistamiseksi Kiinan valtion omistama Cosco Shipping on liittynyt Maritime Arctic Joint venture -yritykseen, jonka tarkoitus on rakentaa riittävästi Arctic-luokan tankkilaivoja hoitamaan Venäjän Gydanin niemimaalle valmistuvan kolmen LNG-tuotantolaitoksen kuljetuksia Kiinaan ja muille tarvitsijoille.

Yrityksessä ovat mukana Novatek Company, joka on suurin itsenäinen LNG-tuottaja Venäjällä, ja Venäjän suurin varustamo Sovcomflot. Gydanin kolmen LNG-laitoksen ja lähiseudulla sijaitsevan Arctic LNG-2 laitoksen yhteistuotanto arvioidaan olevan täydessä kapasiteetissaan 40 miljoonaa LNG-tonnia vuodessa. Se on huikea määrä, jonka kuljettamisen tarvitaan 400 tankkilaivaa vetoisuudeltaan 100 000 tonnia.

Tämän lisäksi Cosco Shipping on ollut jo aiemmin mukana Jamalin niemimaalle rakennettujen Sabettan kolmen LNG-terminaalin yhteistuotannon laivauksissa, määrältään 16,5 miljoonaa tonnia LNG:tä vuodessa. Siitä suurin osa, johon sisältyy Kiinan tarve, kuljetetaan asiakkaille Koillisväylän kautta, ja Eurooppaan suuntautuva vienti tapahtuu Pohjoisen jäämeren kautta.

Kiinan kasvava LNG:n tarve johtuu maan teollistumisesta ja vastaavasti energian kasvavasta tarpeesta. Kivihiilen käyttö energian tuottamiseen on ongelmallista sen aiheuttaman ilman saastumisen johdosta. Etenkin suurkaupungeissa tästä on muodostunut vaarallinen uhka ihmisten terveydelle.

Kiinan valtiojohdon on suorastaan pakko tehdä jotain ratkaisevaa ilman laadun parantamiseksi. Tämä on erittäin painava syy siihen, että Kiina haluaa lisätä LNG:n tuontia Venäjältä korvaamaan hiilen käyttöä, varmistaa sen saatavuus liittymällä Maritime Arctic Joint venture -yritykseen ja investoimalla jäätä murtaviin Arctic-luokan tankkilaivoihin.

Samanaikaisesti Kiina panostaa vanhan Silkkitien kautta tapahtuviin transitokuljetuksiin, jotta se voi toimittaa Koillisväylän kautta tulevia tuontitavaroita Silkkitien varrella oleviin maihin Aasian ja Pohjois-Euroopan välillä. Reitti ulottuu pieneltä osalta myös Suomeen. Silk Road Fund Company, jonka pääomistaja on Kiinan valtio, on tehnyt rahoitussopimuksen Maritime Arctic Transport LLC:n kanssa tukeakseen Silkkitien toimivuutta.

Jaakko Varimaa
merikapteeni