Luonto vaatii huolenpitoa

0

Viime aikoina on puhuttu enemmän ilmastonmuutoksen torjumisesta ja vähemmän luonnonsuojelusta, vaikka molemmissa on kysymys samasta asiasta. Ei ole itsestään selvää, että tulevat sukupolvet voivat nauttia monimuotoisesta luonnostamme kuten me nyt.

Luonto muuttuu, ja suurin osa muutoksesta on ihmisten aiheuttamaa. Hoitoa ja toimenpiteitä vaativia kohteita on paljon. Idylliset saaristo- ja maalaismaisemat niittyineen ovat uhanalaisia, mutta onneksi viime vuosina niiden kunnostamiseen on herätty.

Tuore ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kertoi kesällä, että Suomi näyttää hyvää esimerkkiä, kun maan hallitus on sitoutunut lisäämään luonnonsuojelun rahoitusta 100 miljoonalla eurolla vuodessa.

Niittyjä ja muita perinnemaisemia hoidetaan erityisesti erilaisten hankkeiden turvin. Silti luonnonsuojelun hyväksi tehtävä työ perustuu suurelta osin vapaaehtoisten toimintaan. WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäen mukaan vähiin huvenneiden perinneympäristöjen pelastamisella on kiire, ja vapaaehtoisten työpanos on äärettömän tärkeä (US15.8.)

Uudenkaupungin ulkosaaristossa sijaitsevan Vekaran saaren arvokkaiden perinnemaisemien tulevaisuus näyttää valoisalta. WWF:n talkoolaiset ovat tänään päättyvällä Rannikko Life-hankkeen leirillä raivanneet ja niittäneet lisää elintilaa uhanalaisille lajeille saaren kedoilla, niityillä ja hakamailla. Vieraslajit, kuten kurtturuusu, ovat saaneet lähteä.

Hoito ei lopu siihen, kun talkoolaiset lähtevät. Vekaran saaressa kunnostuksen jatkohoidosta vastaavat lampaat.

Vekaran saaressa kunnostuksen jatkohoidosta vastaavat lampaat.