Vekarassa talkoillaan uhanalaisten lajien puolesta

0
Viikon mittaisissa talkoissa noin 20 vapaaehtoista muun muassa raivaa kedoille ja rantaniityille levinnyttä katajikkoa. Kuva Tero Juhola/ Metsähallitus
Maailman Luonnonsuojelu Säätiön vapaaehtoiset hoitavat parhaillaan Uudenkaupungin saaristossa sijaitsevan Vekaran saaren arvokkaita perinnemaisemia. Lauantaina päättyvällä talkooleirillä avarretaan saaren ketoja, niittyjä ja hakamaita, jotta uhanalaiset niittylajit saisivat lisää elintilaa.
Kalkkikivijuonteiden ja vanhojen laidunmaiden syleilyssä viihtyvät harvinaiset niittylajit, jotka kärsivät meren rehevöitymisestä ja saariston umpeenkasvusta. Myös ilmastonmuutos uhkaa muuttaa harvinaiseksi käyneiden lajien elinympäristöjä.
Ilman hoitoa tämä ainutlaatuinen luonto uhkaa hävitä.
Vekarassa kunnostuksen jatkohoidosta vastaavat lampaat