Opistot ylläpitävät ja luovat hyvinvointia

0

Sote ja sen rahoittaminen on kestoaihe poliitikassa, mutta vähemmän puhutaan siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia voidaan vähentää hyvinvointipalveluilla.

Opetus- ja kulttuuripalvelut parantavat elämänlaatua ja edistävät terveyttä. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan kansalaisopiston aikuisopiskelijat käyttävät vähemmän sote-palveluita kuin väestö keskimäärin.

Vakka-Suomessa toimii kaksi opistoa, jotka ovat jo vuosikymmenten ajan huolehtineet siitä, että alueen ihmisillä on mielekästä tekemistä vapaa-aikanaan. Kansalaisopiston liikunnalliset kurssit, kädentaitoja ylläpitävät opintopiirit ja aivoja virkistävät luennot pitävät yllä kuntalaisten henkistä ja fyysistä kuntoa.

Ilman opistoja terveydenhuollon menot Vakka-Suomen kunnissa saattaisivat olla nykyistä korkeammat.

Viime vuonna Vakka-opistossa järjestettiin 801 kurssia. Tänä vuonna lukuvuoden teemoina ovat hyvinvointi, liikunta, luonto ja monikulttuurisuus.

Opetushallitus on myöntänyt Vakka-opistolle alueensa hyvinvoinnin edistämiseen 17 000 euron määrärahan, joka käytetään opintosetelien muodossa eläkeläisten, maahanmuuttajien ja työttömien opiskelun tukemiseen.

Toinen vakkasuomalaisten kuntien yhteistyön voimannäyttö on musiikkiopisto. Se on ottanut syksyllä startin ensi vuonna vietettävään 50-vuotisjuhlavuoteensa.

Vakka-Suomen alueen yli 30 00 asukkaasta kansalaisopiston kursseilla käy vuosittain noin 5 500 kuntalaista. Musiikkiopistossa opiskeli viime lukuvuonna yli 600 oppilasta.

Kansalaisopisto ja musiikkiopisto muuttavat Uudessakaupungissa sihy-keskukseen, kun se valmistuu. Toivottavasti molempien opistojen yhteisöllinen merkitys entisestään syvenee uusissa tiloissa.

Opistot muuttavat uuteen sihy-keskukseen.