Suuronnettomuusharjoitus Uudessakaupungissa

0
Varsinais-Suomen pelastuslaitos järjestää yhdessä Oy Teboil Ab:n kanssa suuronnettomuusharjoituksen Uudenkaupungin nestekaasuterminaalilla tämän viikon torstaina, 19. syyskuuta.
Harjoitus toteutetaan noin 13.00 – 15.00 välisenä aikana, jolloin nestekaasuterminaalin junavaunujen purkupaikalla voi esiintyä vuodolta vaikuttavia höyryjä tai ääniä ja näkyä pelastushenkilöstöä tai muita pelastustoimintaan osallistuvia viranomaisia.
Harjoitusta ei voi tulla seuraamaan.
Oy Teboil Ab:n Uudenkaupungin nestekaasuterminaalissa varastoidaan nestekaasua (propaani). Terminaalin operaattorina toimii Vakka-Kaasu Oy.
Terminaalista on vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 390/2005 nojalla laadittu turvallisuusselvitys. Pelastussuunnitelmien toimivuutta testataan vähintään kolmen vuoden välein järjestettävällä suuronnettomuusharjoituksella.