Työtön tarvitsee tukea ja mielellään läheltä

0

Työttömyysaste on Uudessakaupungissa laskenut neljässä vuodessa yhdeksästä viiteen prosenttiin, mutta uutta taantumaa jo pelätään.

Työvoimapalveluissa moni asia on ollut myllerryksessä viime vuosina. Paikallisia palveluja on riisuttu ja jopa kokonaan lopetettu.

TE-toimisto sijaitsee nykyään Turussa, mutta sinne asti täältä ei onneksi tarvitse lähteä asioimaan.

Uudessakaupungissa paikallinen palvelupiste vielä on, ja sinne voi mennä, jos on varannut ajan etukäteen. Monet käytännön asiat hoituvat myös verkossa, mutta netti ei korvaa kokonaan henkilökohtaista asiakaskontaktia.

Nyt valtio suunnittelee laajentavansa kuntien vastuuta työllistymisestä. Kokeilusta on kiinnostunut myös Uusikaupunki yhdessä muiden Varsinais-Suomen kuntien kanssa.

Ajatuksena on, että kuntiin siirtyisi TE-toimistoista henkilöstöä ja samalla kunnat saisivat myös oikeuden päättää työllistymismäärärahojen käytöstä.

Kokeilussa halutaan kehittää työllistymispalveluja yksilöllisempään suuntaan, palveluihin pääsy helpottuisi ja asiakkaat saisivat räätälöidympää ohjausta.

Paluuta entiseen eli kuntakohtaisten työvoimatoimistojen aikaan on tuskin näköpiirissä, mutta jos kokeilu toteutuu, se on positiivisessa mielessä askel taaksepäin.

Paikallisella tasolla on tietämys toimintaympäristöstä, niin ihmisistä kuin yrityksistäkin. Erityisen tärkeää se on silloin, jos työttömyys uhkaa pitkittyä.

”Työvoimatoimisto on kaupungin näköalapaikka hyvässä ja pahassa”, totesi viime keväänä 45 vuoden työuran jälkeen eläkkeelle jäänyt Brita Kivinen ( Uudenkaupungin Sanomat 28.3. ). Työvoimapalvelujen parissa eri tehtävissä toiminut Kivinen korosti henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä.

Työttömyys iskee usein yllättäin ja uusi elämäntilanne syö voimavaroja. Työttömyysturvaan liittyvän byrokratian sisäistäminen ei ole helppoa ja uuden urapolun löytämisessä asiantuntijan tuki ja kannustus voi olla korvaamatonta.