Vehmaalle myönnettiin harkinnanvarainen valtionosuus

0
Vehmaan suunnittelemat sote-puolen säästöt vaikuttavat kaikkiin yhteistoiminta-alue U-soten kuntiin.

Vehmaa sai harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 310 000 euroa. Yhteensä avustusta myönnettiin 10 miljoonaa euroa 21 kunnalle. Korotukset maksetaan kunnille vielä tämän vuoden aikana.

Tukea haki tänä vuonna 89 kuntaa, joiden hakemien avustusten yhteissumma nousi liki 100 miljoonaan euroon. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotustarvetta perusteltiin muun muassa verotulojen vähenemisellä, taloudellisen tilanteen heikkenemisellä, valtionosuusleikkauksilla ja palvelutarpeiden muutoksilla. Myös tilinpäätösten alijäämien kasvu oli monella kunnalla perusteluna.

Hakemuksissa vedottiin myös poikkeuksellisiin ja ennakoimattomiin menoihin sosiaali- ja terveydenhuollossa, erityisesti erikoissairaanhoidossa.

Valtioneuvoston mukaan harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Lisäksi huomioidaan paikalliset erityisolosuhteet.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi. Suunnitelma tuli liittää hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja.

Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimia, joihin kunnan on syytä varautua korotuksesta riippumatta. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista lisäystä kunnan omassa päätäntävallassa oleviin menoihin.

Viimeksi Valtioneuvosto myönsi harkinnanvaraista valtionosuutta vuonna 2014. Silloin tukea jaettiin 20 miljoonaa euroa 28 kunnalle. Tukea oli hakemassa silloin 85 kuntaa.