Asukasmäärän kasvattaminen ja työvoiman saanti yhä kaupungin haasteina

0
Kaupunginlahden kunnostustyöt keräsivät kiinnostusta. Viime vuonna rannan kunnostus saatiin valmiiksi myös Sorvakon sillan ja Pakkahuoneen välisellä alueella.

Viime vuonna kaupungissa laitettiin paljon uusia hankkeita vireille. Näytti myös siltä, että kaupungissa oli rohkeutta investoida sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Uuteenkaupunkiin on jo pitkään toivottu uusia asukkaita, mutta asukasmäärä ei ole kääntynyt halutulla tavalla kasvuun. Asukasluvun kasvun lisäksi kaupungissa kärsitään työvoima- ja asuntopulasta.

Myös kaupungin taloustilanne vaikeutui viime vuonna, koska tilikausi jäi alijäämäiseksi. Kaupungin taseessa on kuitenkin vielä useamman miljoonan edestä ylijäämää talouden puskuriksi. Mitä kaupungin viime vuodesta jäi käteen? Ja mitä alkaneelta vuodelta odotetaan?

Työvoimapulaa kaupungissa

Kaupunginjohtaja Atso Vainio toteaa, että kaupungin viime vuoden väkiluku väheni muuttotappioista ja luonnollisesta poistumasta johtuen. Maahanmuuttajien osuus on kuitenkin kasvussa kaupungissa, mutta esimerkiksi väestön sukupuolijakauma on epätasapainossa, koska työikäisiä miehiä on merkittävästi naisia enemmän.

– Työvoimapula on jo pidempään häirinnyt teollisuusyritysten ja myös palvelusektorilla toimivien yritysten sekä kaupungin toimintaa. Autotehtaan viime vuoden lomautukset huolestuttavat, mutta tehdas hakee taas lisää työntekijöitä. Lisäksi koko Valmet Automotiven konsernin liiketoiminta on monipuolistunut siten, että yhtiö kestää heilahtelut autojen kysynnässä aiempaa paremmin, Vainio muotoilee.

Ukipoliksen toimitusjohtajan ja Uudenkaupungin kauppakamariosaston osastoesimiehen Raimo Rantasen mukaan työvoimapula heikensi yritysten kasvu- ja toimintamahdollisuuksia.

– Ulkomainen työvoima on helpottanut Vakka-Suomen alueen työvoimatilannetta ja se näkyy katukuvan kansainvälistymisenä, Rantanen kertoo.

Uusien asukkaiden kotoutumisen edistämiseksi on tehty toimenpiteitä muun muassa Ukipoliksen Asukasluotsaus-hankkeessa. Esimerkiksi viime vuonna valmistui seudullinen kotouttamisohjelma.

– Ohjelman jalkauttaminen kunnissa on tärkeä ja ajankohtainen asia nyt alkaneen vuoden aikana. Alueella käyvän työvoiman asettuminen alueelle vaatii toimenpiteitä, Rantanen korostaa.

Lisää asukkaita ja kulkuyhteyksiä

Uudenkaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaana Reijonsaari-Korsman haluaa, että kaupungissa aloitettaisiin viimeinkin toimet asukasmäärän kasvun saavuttamiseksi.

– Kaupunkiin on pikaisesti saatava uusia yrityksiä, joilla elävöitetään elinkeinoelämää ja lisätään työpaikkoja muillekin aloille kuin teollisuuteen. Yhteistyötä nykyisten yritysten kanssa on lisättävä, jotta tiedämme tarkemmin heidän tarpeensa kasvun ja kehittymisen suhteen. Elinkeinoelämän monipuolistuminen toisi myös uusia asukkaita, Reijonsaari-Korsman sanoo.

Kaupungin kehittymisen kannalta ratkaisevaa olisi asuntojen saanti sekä liikenneyhteyksien parantaminen.

– Kaupunkiin tarvitaan lisää pieniä vuokra-asuntoja. Viime vuonna kaupunkiin toteutui kuitenkin jo uutta markkinaehtoista asuntotuotantoa, Vainio kertoo.

Vainio myöntää pettyneensä, kun Liikenne- ja viestintäministeriö ei valinnut Uusikaupunki–Turku-junayhteyttä mukaan alueellisen matkustajajunaliikenteen pilottihankkeisiin. Ukipoliksen Rantanen puolestaan toivoo vastauksia ja rahoituspäätöksiä kasitien ja kantatie 43:n risteysinvestointiin Laitilassa.

Sihy ja talous puhuttavat

Asukasluvun, työllisyystilanteen ja maahanmuuttajien lisäksi viime vuonna kaupunkilaisia puhutti sivistys- ja hyvinvointihanke (sihy). Hankkeen tarjouspyyntö tehtiin 20. joulukuuta. Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on tähän mennessä ottanut kantaa sihy-hankkeeseen viisi kertaa ja ollut yhtä äänestystulosta lukuun ottamatta aina yksimielinen.

– Kaupungin historian suurin investointi herättää ymmärrettävästi monia mielipiteitä. Elämme edustuksellisessa demokratiassa, jossa tällaisessa asiassa merkittävimmät päätökset tekee kaupunginvaltuusto, mutta kaupunginhallituksen esityksestä, Vainio kertoo.

Vainiolla riittää kiinnostusta ja ymmärrystä myös sihy-hanketta kriittisesti tarkasteleville mielipiteille.

– Kunhan hanketta vastustavien henkilöiden vilpitön tarkoitus on jatkossakin edesauttaa kaupungin parasta, Vainio korostaa.

Sihy-hankkeen valmistelun yhteydessä moni pohti sitä, onko kaupungilla varaa uuteen monitoimikeskukseen. Viime vuonna kaupungin taloustilanne vaikeutui, koska tilikausi jäi noin 4,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Takana on kuitenkin muutama ylijäämäinen tilikausi ja taseen viimeisimmässä tilinpäätöksessä oli 12,3 miljoonan euron ylijäämä, joka toimii puskurina. Nyt on silti aika hakea säästöjä.

– Toivottavasti kaupungin taloustyöryhmä saa aikaiseksi nopealla aikataululla säästöesityksiä, joiden avulla taloutta saadaan tasapainotettua. Odotan tähän esityksiä myös henkilökunnalta, koska he tietävät parhaiten, onko omassa työyksikössä tehostamisen tarvetta, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reijonsaari-Korsman kuvailee.

Kaupunginlahti kerää kiitosta

Vaikka kaupungissa painitaan asumiseen ja talouteen liittyvien haasteiden kanssa, oli kaupungissa viime vuonna myös aihetta iloon. Esimerkiksi kaupunginjohtaja Vainio ilahtui siitä, kuinka aktiivisesti kaupunkilaiset vastasivat keväällä toteutettuun kuntalaiskyselyyn. Se antoi tärkeää palautetta kaupungin kehitystavoitteiden onnistumisesta sekä väestön hyvinvoinnista.

– Myös Kaupunginlahden kunnostustyöt etenivät taas yhden etapin ja ovat nyt pitkällä, Vainio lisää.

Reijonsaari-Korsmanin mielestä kaupunkikuvan parantamisessa ollaan oikealla tiellä ja siinä on onnistuttu hyvin.

– Vielä, kun onnistuisimme saamaan rannan remontoidut näkymät muidenkin kuin omien kuntalaisten tietoisuuteen ja pääsisimme mukaan esimerkiksi matkailulehdissä esiin nostettavien kesäkaupunkien top 10 -listalle, Reijonsaari-Korsmanin huomauttaa.

Myös Uudenkaupungin yrittäjien puheenjohtajana Erkka Jäsperlän mukaan Kaupunginlahden rannan kunnostetusta kokonaisuudesta tuli upea ja sitä kelpaa esitellä turisteille.

– Yrittäjät toivoisivat myös keskustaan samanhenkistä kasvojen kohotusta tulevien vuosien aikana, Jäsperlä lisää.

Avoimuutta ja vastuullisuutta

Viime vuodessa oli siis jotakin hyvää, mutta myös parannettavaa. Missä tunnelmissa kunta- ja yrityspuolen asiantuntijat suuntaavat kohti tulevaa? Ukipoliksen Rantanen luonnehtii Vakka-Suomen alueen ilmapiiriä hyväksi ja odottavaksi. Tosin elinkeinoelämän näkymille varjoja loivat kauppasodan uhka, brexit sekä autotehtaan lomautukset ja työvoimapula.

– Yleisesti kaipaisin enemmän kuuntelua ja muiden näkemysten ymmärtämistä kuin pelkkää oman asian ja totuuden esiintuomista, Rantanen lisää.

Yrittäjien Jäsperlän mukaan kaupungin yleinen ilmapiiri on positiivinen. Täällä on laitettu paljon hankkeita vireille ja rohkeutta investointeihin löytyy niin yksityisiltä kuin julkisiltakin tahoilta.

– Vain investoimalla voimme kasvaa ja kehittyä, Jäsperlä lisää.

Erilaisilla EU-ohjelmilla on Rantasen mukaan ollut merkittävä vaikutus alueen kehittämiselle. Monien ohjelmien nykyinen rahoituskausi on päättymässä ja Rantanen toivoo ohjelmakausien vaihtumiselle sujuvaa etenemistä.

– Vastuullinen ja kestävä toiminta kaikilla aloilla on noussut merkittäväksi teemaksi. Tarvitaan kehittämistoimia ja panostuksia, jotta yritykset voivat testata ja ottaa käyttöön työkaluja oman kestävän toimintansa kehittämiseen, Rantanen lisää.

Rohkeutta ja haaveita

Vainion mukaan kaupungin ilmapiiri on tällä hetkellä vahvasti yhteisöllinen. Mielipiteitä on paljon, mutta paikallisessa keskustelukulttuurissa on näkynyt pyrkimystä aiempaa sivistyneempään käytökseen.

– Edelleen on myös valitettavia rimanalituksia, kuten ilmeisen tahallista väärinymmärtämistä. Asukkaamme kuitenkin tuntuvat olevan hyvin tietoisia siitä, että Uusikaupunki on poikkeuksellisen hieno kaupunki. Ja he haluavat, että kaupunki myös pysyy sellaisena. Uusikaupunki on kuin maailma pienoiskoossa ja siksikin sikses ainutlaatuinen, Vainio muotoilee.

Reijonsaari-Korsman toivoo tulevalta vuodelta vielä lisää avoimuuden kulttuuria.

– Avoimuudella saisimme tehtyä hyviä ja pitkäjänteisiä päätöksiä, joihin voimme yhdessä sitoutua pitkälle tulevaisuuteen, Reijonsaari-Korsman summaa.

Jäsperlä toivoo kaupunkilaisilta ja kaupungin yrittäjiltä vielä lisää rohkeutta ja positiivista suhtautumista uuteen.

– Haaveillahan on taipumus toteutua. Odotan alkaneelta vuodelta myös lisää asukkaita ja turisteja kaupunkiin, Jäsperlä summaa.