Haja-asutusalueiden kiinteistökohtainen jätehuolto käynnistyi

0
Kalannin ja Vehmaan rajalla Lahdella olevaa jätteiden aluekeräyspistettä on käytetty vielä vuoden alun jälkeenkin sekajätteiden keräyspaikkana. Näin ei saisi enää toimia.

Kaupungin haja-asutusalueiden jätehuolto siirtyi vuoden alusta kiinteistökohtaiseen jätteenkeräysjärjestelmään. Jätteiden aluekeräyspisteiden yhteydessä olleet sekajäteastiat poistuvat vähitellen ja kaupunki miettii uudelleen hyötyjätepisteiden määrää ja sijaintia.

– Jätehuoltoyrittäjät kertoivat, että loppuvuoden aikana aluekeräyspisteille tuli poikkeuksellisen paljon jätteitä. Eri alueiden asukkaat taisivat tyhjentää loput ylimääräiset roskansa sinne. Tilanne on kuitenkin vähitellen tasaantunut, mutta keräyspisteisiin tulee yhä jonkin verran sellaista jätettä, mikä ei sinne kuulu, Uudenkaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari kertoo.

Hyötyjätepisteisiin jäivät vuoden vaihtuessa jäljelle paperi- lasi- ja metalliastiat, joista kahden jälkimmäisen tyhjennysvastuu on kaupungilla. Kaupunki on tilannut astioiden tyhjennykset vuoden määräajaksi Jätehuoltopalvelu Helistölältä. Kuljetusyrittäjät ilmoittavat kaupungille ne kiinteistöt, jotka ovat tehneet jätteistä kuljetussopimukset.

– Samalla saamme tiedot siitä, kenellä sopimus on vielä tekemättä. Tilannetta valvotaan koko ajan, mutta emme halua lähteä painostustoimenpiteisiin, Nikkari lisää.

Esimerkiksi Maurumaan keräyspisteelle oli tuotu tammikuun alussa vielä muun muassa hylätty pesukone ja Lahden keräysasemalle oli tuotu kiinteistöjen sekajätepusseja lintujen riepoteltaviksi.

– Sekajäteastiat ovat jo pääasiassa poistuneet keräyspisteiltä ja jos niitä vielä jossakin on, niin ne poistuvat lähipäivinä. Vaikka aluekeräyspisteellä olisikin vielä sekajäteastia, sitä ei periaatteessa saisi enää käyttää, Nikkari toteaa.

Nikkarin mukaan haja-asutusalueiden jätehuoltoon liittyvä muutos on mennyt paremmin kuin mitä kaupungissa pelättiin.

– Meillä on sopimus hyvän jätteenkuljetusyrittäjän kanssa, joka muutenkin liikkuu paljon kaupungissa. Yrittäjä seuraa tilannetta enemmän kuin mitä sopimukseen on kirjattu. Tilanne on tällä hetkellä parempi kuin kolmen viime vuoden aikana, koska silloin jätehuoltoa hoidettiin Raumalta käsin vain sovittuina ajankohtina, Nikkari kuvailee.

Nikkari toteaa, että seuraava mielenkiintoinen askel haja-asutusalueiden jätehuollossa tulee eteen keväällä, viimeistään pääsiäisen tienoilla.

– Silloin mökkiläiset alkavat käydä kaupungissa ja pääsiäisen jälkeiset viikonloput ovat yleensä olleet jätehuollon puolikatastrofiaikaa. Mökkiläiset ovat tuoneet aluekeräyspisteisiin talven aikana homehtuneita sohvia ja patjoja, Nikkari toteaa.

Nikkari korostaa, että jätehuollon toimiminen on kaikkien kaupunkilaisten etu ja siistit jätepisteet ovat myös imagokysymys.

– Jokainen kaupunkilainen maksaa jatkossakin omista jätteistään. Jos törmäämme isoihin väärinkäytöksiin, se vaikuttaa lopulta jätehuollon perusmaksuun ja silloin kaikki kärsivät, Nikkari lisää.

Kaupungissa on tehty päätös, että nykyisten aluekeräyspisteiden määrä ei vähene tämän vuoden aikana.

– Vuonna 2021 ja sen jälkeen asiaan vaikuttavat muut jätehuollossa tehtävät ratkaisut, Nikkari lisää.

FAKTA:
Mikä muuttui?

Yleiset sekajäteastiat poistuivat vuoden alussa.
Taajama- ja haja-asutusalueella kaikkien kiinteistöjen pitää tehdä kiinteistökohtainen jätehuoltosopimus.
Myös yhteinen jätteenkuljetuksen kimppasopimus naapurin kanssa on mahdollinen.
Jätteenkuljetusyritykselle ja kaupungin jätehuoltopalveluille ilmoitetaan yhteisen jäteastian käyttäjät, vastuuhenkilöt ja laskutustiedot.
Kaupungin jätehuoltoon liittyviä verkkosivuja päivitetään parhaillaan ja uudet tiedot päivittyvät lähiaikoina.
Lähde: Uudenkaupungin kaupunki