Kaupunginjohtajat pureskelevat maakuntien yhdistämisajatusta

0
Varsinais-Suomen liiton edunvalvojajohtaja Janne Virtasen mukaan Kari Kosken keskustelunavaus on tuore avaus, mutta maakuntien yhdistämsielle ei ole juuri nyt tilausta.

Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski toi vuoden vaihteessa esille ajatuksen, jonka mukaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien yhdistämistä olisi syytä harkita. Yhdistymisestä seuraisi kilpailuetua sekä taloudellista hyötyä, kun lähellä toisiaan olevien paikkojen hallinnollisia rakenteita voitaisiin karsia.

Mitä mieltä maakuntien yhdistämisestä olevat Varsinais-Suomen pohjoisosassa olevien Uudenkaupungin ja Laitilan kaupunginjohtajat?

Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio toteaa, että väestö muuttaa yhä enenevissä määrin eri maakuntien keskuskaupunkiseuduille. Silloin niiden painoarvo myös maakuntaliittojen toiminnassa on entistäkin alttiimpi ylikorostumiselle.

– Maakuntien yhdistäminen ei tätä ongelmaa poista, mutta yhdistäminen on varmasti harkinnanarvoinen asia, jota on selvitettävä, Vainio lisää.

Vainio huomauttaa, että maakunnallisista hallintorajoista huolimatta yritykset toimivat, missä haluavat ja väestö asuu siellä, missä itse haluaa.

– Ihmisiä kiinnostaa hyvä työpaikka ja napakat työmatkat. Sillä ei ole merkitystä, kummalla puolella maakuntarajaa ne ovat, Vainio muotoilee.

Vainio lisää, että yhteistyökykyisyys ja tarkoitustaan palveleva hallintorakenne yhdessä edesauttavat Lounais-Suomen kehittymistä. Niissäkin on tosin vielä parantamisen varaa.

– Maakuntien keskinäisiä, ja etenkin niiden reuna-alueiden, välisiä synergiapotentiaaleja ei aina kyetä hyödyntämään, Vainio huomauttaa.

Kaupunki tekee jo nyt yhteistyötä maakuntarajojen yli, mutta Vainion mukaan sitä voisi tehdä enemmänkin. Turku on tosin selkeästi alueen maakuntakeskus ja kaupungin intresseissä on yhteistyö sinne suuntaan.

– Esimerkiksi Rauman, Uudenkaupungin ja Laitilan pitäisi lisätä keskinäistä yhteistyötä, Vainio lisää.

Laitilan kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen toteaa, että Satakuntaliitto sekä Rauman kauppakamari ovat Laitilalle hyviä yhteistyökumppaneita ja kaupunki tekee heidän kanssaan yhteistyötä yli maakuntarajojen.

– En osaa suoraan sanoa maakuntien yhdistämiselle kyllä tai ei, mutta myönnän, että joissakin asioissa maakuntaraja on este kehittymiselle, Luukkonen kertoo.

– Jos joku niin ajattelee, että maakunnat pitäisi yhdistää, niin Laitilastahan tulisi uuden maakunnan napa. Olemme sopivasti siinä risteyksessä ja kaiken keskellä, Luukkonen jatkaa naurahtaen.

Luukkonen muistuttaa myös, että parhaillaan on käynnissä kolmen seutukaupungin välinen hanke, jossa mukana ovat Laitila, Uusikaupunki ja Rauma. Yhteistyötä tehdään kansainvälisen työvoiman tarpeen selvittämiseksi ja alueen osaamisen kartoittamiseksi.

– Siihen on hallitus antanut syksyllä 2018 myös korvamerkittyä rahaa. Yhteistyö maakuntarajojen yli on tällä hetkellä tiivistä elinkeinoelämän kannalta katsottuna. Yrittäjäthän eivät katso maakuntarajoja, Luukkonen lisää.

Luukkonen toteaa, etteivät kunta- tai maakuntarajat saa estää elinkeinon ja ihmisten hyvinvoinnin lisääntymistä tai koulutusyhteistyön kehittämistä.

– Myös Kasitien kehittäminen on näkökulmastamme keskeinen asia. Sitä tulisi kehittää ihan koko tien matkalta, joten puhun Satakunnan ja Varsinais-Suomen sijaan mieluummin tässä yhteydessä Lounais-Suomesta, Luukkonen lisää.

Kari Koski ehdottaa: Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat yhteen

Rauman kaupunginjohtaja, uusikaupunkilainen Kari Koski kirjoitti Satakunnan Kansan mielipidesivuille (30.12.2019) ajatuksensa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien yhdistymisestä. Kosken mukaan maakuntien yhdistäminen kasvattaisi alueen kilpailukykyä sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti.

Koski kirjoittaa, että Varsinais-Suomen ja Satakunnan korkeakouluilla on jo nyt jonkin verran yhteisiä hankkeita, mutta hän kaipaa entistä sujuvampia etenemispolkuja läpi koulutusasteiden. Kosken mukaan Uusikaupunki, Turku, Rauma ja Pori muodostavat kasvukäytävän, jonka mukaan jokainen alue on erikoistunut tiettyyn alaan. Alue on tunnettu muun muassa auto- ja meriteollisuudesta ja Suomen vihannes- ja vilja-aittana toimimisesta. Koski puhuisikin tässä yhteydessä sisäisestä työnjaosta, jonka pohjalle alueella tapahtuva koulutuskin voisi erikoistua.

Kosken mukaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan välinen hallintoraja on tällä hetkellä kuin ylitsepääsemätön Kiinan muuri. Asenteet juontavat syvältä historiasta ja Kosken mukaan maakuntaliitot eivät ole olleet aktiivisia asian muuttamisessa.

Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Janne Virtanen kommentoi Kosken kirjoitusta Turun Sanomissa (2.1.2020) toteamalla, ettei hän näe Kosken kuvailemaa hallinnollista muuria. Virtasen mukaan maakuntien välistä yhteistyötä tehdään paljon. Hän pitää maakuntien yhdistämisajatusta uutena avauksena.

– En näe maakuntien yhdistämiselle olevan juuri nyt tilausta, mutta olen avoin asian selvittämiselle, Virtanen summaa.