Lomautukset nostavat työttömyysprosenttia Uudessakaupungissa ja koko maakunnassa

0
Autotehtaan vähennystarve on noin tuhat työntekijää.

Uudenkaupungin autotehtaan lomautukset nostivat Uudenkaupungin ja koko Vakka-Suomen työttömyysluvut koholle joulukuussa. Marraskuussa alkaneet määräaikaiset lomautukset laajenivat kohti vuoden loppua.

Lomautetut työntekijät näkyvät Varsinais-Suomen Ely-keskuksen Työllisyyskatsauksessa työttöminä työnhakijoina.

Uudenkaupungin työttömyysprosentti nousi joulukuussa 16,6:een ja työttömänä oli kaikkiaan 1 234 henkilöä.

Lomautukset näkyvät koko Varsinais-Suomen luvuissa. Lomautettujen määrä on noussut erityisesti Vakka-Suomen kunnissa ja Turussa.

Viime vuoden joulukuusta maakunnan työttömien määrä kasvoi 80 henkilöllä eli 0,4 prosentilla, kun koko maassa työttömyys kasvoi koko lailla samaa tahtia, 0,5 prosenttia. Lomautettujen määrä oli Varsinais­-Suomessa tuplasti suurempikuin vuotta aiemmin.

– Tilanne on Varsinais-Suomessa verrattain hyvä, ennen kaikkea tilanne on hyvä Turun seudulla. Ilman tilastoputsauksiakin työttömyys alenee muualla Varsinais-Suomessa kuin Vakka-Suomessa, kuvailee Ely-keskuksen analyytikko Juha Pusila.

Pusilan mukaan positiivissävytteinen työllisyyskausi tulee jatkumaan erityisesti Turun seudulla. Myös muilla seuduilla näkymät ovat kohtuulliset.

– Työllisyyden kasvu ja työttömyyden väheneminen tulee väistämättä hidastumaan, näin myös meillä, arvioi Pusila.

 

Varsinais-­Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 21 600 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuna oli 2 650. Työttömien määrä kasvoi joulukuun aikana 3 100 henkilöllä lomautettujen määrän tuplaantuessa.

Varsinais-Suomen työttömyysprosentti on korkein Uudessakaupungissa 16,6 prosenttia ja alin Ruskolla 4,4 prosenttia.

Verrattuna koko maan 9,8 prosentin työttömyystasoon on työttömyysaste sitä alempi 23 varsinaissuomalaisessa kunnassa. Vain Uudenkaupungissa, Salossa ja Turussa työttömyys on maan keskitasoa korkeampi.

Kymmenessä kunnassa työttömyys jää alle 7 prosentin tason.

Tammikuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja Ely-keskuksen työttömyysasiantuntijat arvioivat, että näin tapahtuu Varsinais-Suomessa tälläkin kertaa.

 

Varsinais-Suomessa oli viime vuonna avoinna lähes 65 000 uutta työpaikkaa. Se on uusi ennätys, aikaisempi huippulukema noin 60 000 työpaikkaa on vuodelta 2018.

Viime vuoden luvut ovat vielä Ely-keskuksen vahvistamattomia ennakkotietoja.

Jo viime vuoden tammi­–kesäkuussa tuli uusia avoimia työpaikkoja tarjolle ennätykselliset 35 000 kappaletta Varsinais­-Suomessa. Näistä 16 500 oli kestoltaan yli 12 kuukauden ja 3 800 kappaletta oli kestoltaan 6­–12 kuukautta. Alkuvuoden uusista työpaikoista 58 prosentissa työsuhteen kesto on ollut yli 6 kuukautta.

Loppuvuoden uusien työpaikkojen työsuhteiden laatu on vielä selvittämättä. Eli esimerkiksi se, minkä mittaisista työsuhteista työpaikoissa on kysymys, ei ole vielä tiedossa.

 

Ely-keskuksen analyytikko Juha Pusilan mukaan maakunnan avointen työpaikkojen luku ei ole tarkka, mutta se on suuntaa antava.

– Joillakin aloilla uusien työpaikkojen määrä on tarkka, toisilla aloilla vain suuntaa antava.

Ely-keskus poimii avoimet työpaikat omasta tietojärjestelmästään. Lisäksi lukuun lisätään suurimmat yksityiset työnhakuyritykset.

– Osa vuokratyöfirmojen työpaikoista saattaa olla haettavana usean eri yrityksen kautta. Näitä päällekkäisyyksiä pyritään poistamaan manuaalisesti ja teknisesti, mutta on mahdollista, että työpaikat esiintyvät tilastoissa useampaan kertaan, kuvailee Pusila.

Työmarkkina-analyytikko muistuttaa, että kaikki avoimet työpaikat eivät tule avoimeen hakuun, eivätkä ne silloin näy missään tilastoissa.

– Esimerkiksi rakennusalalla on perinteisesti työpaikkoja, jotka täyttyvät puskaradion kautta.

Pusilan mukaan työvoiman kysyntä on maakunnassa yllättävän laaja-alaista. Joulukuussa esimerkiksi erityisasiantuntijoiden kysyntä on pysynyt vahvana. Se tarkoittaa, että korkeasti koulutettuja osaajia etsitään. Myös rakentamisessa työvoiman kysyntä oli edelleen vireää.

Lisäksi siivouksessa, logistiikka-­alan, sosiaali- ja ­terveysalan, majoitus- ­ja ravitsemusalan sekä monissa muissa palvelualan ja teollisuuden tehtävissä oli työtä tarjolla enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Kiivaimman sote-valmistelun aikana muutama vuosi sitten alan työpaikkoja ei juuri ollut auki, mutta nyt näiden alojen työpaikkoja on taas runsaasti auki, kuvailee Pusila.

Uudessakaupungissa avoimien työpaikkojen määrä on romahtanut viime vuoden vastaavasta ajasta, ilmenee Työllisyyskatsauksesta.

Joulukuussa avoinna oli 133 työpaikkaa, kun vuoden 2018 joulukuussa määrä oli lähes 400.