Uudellakaupungilla on kasvun eväät

0

Uudessakaupungissa tapahtunut tuotannon ja työpaikkojen kasvu suhteessa talousalueen kokoon on aivan poikkeuksellinen verrattuna mihin tahansa Suomessa. Tämä on tuonut paljon haasteita, mutta samalla myös monia mahdollisuuksia.

Saatamme nyt elää merkittävää murroskautta, jossa päättyneen vuosikymmenen kehitys antaa uusia eväitä alkaneen vuosikymmenen menestykselle.

Numeroiden valossa tarkasteluna isot muutokset osittain peittävät alleen vuosikymmenen aikana tapahtuneen muun kehityksen. Kuten monessa seutukaupungissa, myös meillä teollisuus on keskimääräistä tärkeämpi toimiala.

Koko viime vuosikymmenen ajan Uudenkaupungin teollisuusyritykset ovat menestyneet ja tarjonneet kasvavan määrän työpaikkoja. Kasvuedellytysten turvaaminen myös tilanteessa, jossa työvoiman kysyntä on nopeasti ja merkittävästi ylittänyt paikallisen tarjonnan, onkin ollut suurimpia ja tärkeimpiä haasteita.

Voimakkaasti kasvaneella pendelöinnillä on ollut iso osa työvoimatarpeen täyttämisessä, mutta lopullinen tavoite on tietenkin alueelle muuton lisääntyminen.

Lähes koko 2010-luvun talouden kasvu on syntynyt olemassa olevien yritysten kasvun kautta. Yritysten määrä ei ole lisääntynyt vaan päin vastoin trendinomaisesti vähentynyt.

Käänne kehityksessä tapahtui vuonna 2017. Tähän vaikutti ennen kaikkea kasvanut kysyntä, mikä on tuonut uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Uutta yritystoimintaa on syntynyt erityisesti muille toimialoille kuin teollisuuteen. Eniten majoitus- ja ravintolapalveluihin sekä vapaa-ajan toimintoihin. Hyvä esimerkki on myös Terveystalon tuleminen Uuteenkaupunkiin uusien työterveysasiakkaitten myötä.

Monipuolisen palvelutarjontamme esilletuonti paitsi asukkaille, niin myös täällä työssäkäyville on tärkeää, jotta kasvanut kysyntäpotentiaali suuntautuisi mahdollisimman paljon paikalliseen tarjontaan. Hienoa on muun muassa se, että lähes 70 prosenttia autotehtaalle töihin pendelöivistä kertovat käyttävänsä Uudenkaupungin kauppojen palveluita.

Yrittäjyys on Uudenkaupungin voimavara ja murroskaudet tuovat siihenkin usein uusia mahdollisuuksia. Lisäksi alueelle muuttavat uudet ihmiset tuovat mukanaan myös uusia ideoita, jotka parhaimmillaan jalostuvat uudeksi yrittäjyydeksi. Nyt jos koskaan on aika panostaa yrittämisen edellytyksiin Uudessakaupungissa.

Uusia mahdollisuuksia alkaneelle vuosikymmenelle tuo myös jo toteutunut ja edelleen jatkuva teollisuustuotannon kasvu. Lopulta se heijastuu lisätyönä myös alihankkijaverkostolle ja jossain vaiheessa voi tulla eteen se, että alihankkijan on liiketoiminnallisesti kannattavampaa sijoittaa osa toiminnoistaan asiakkaan lähelle. Tähän mahdollisuuteen olisi hyvä varautua alentamalla alueelle sijoittumisen kynnystä.

Murroksessa on riskinsä, mutta myös siemenet uuden vuosikymmenen kasvuun.

Jarkko Heinonen

Uudenkaupungin

elinkeinojohtaja