Valmet Automotiven ja Laitilan Nuorisoverstaan Nuorten Reitti -hankkeelle uusia yhteistyökumppaneita

0
Valmet Automotive on työllistänyt Nuorten Reitti -hankkeen kautta kuusi nuorta.

Valmet Automotive ja Laitilan Nuorisoverstas ry ovat kehittäneet ja toteuttaneet Nuorten Reitti -hanketta, jonka tavoitteena on auttaa erityistä tukea tarvitsevia nuoria työllistymään. Hankkeen kautta on Valmet Automotivelle toistaiseksi työllistynyt kuusi nuorta. Yksi nuori on siirtynyt opiskelijaksi.

Nuorten Reitti -hanke on tarkoitettu 18–29-vuotiaille nuorille, jotka ovat suorittaneet opintonsa mukautettuna tai joilla on ollut erityisiä haasteita koulussa tai työelämään siirtymisessä. Nuoren itsensä lisäksi osallistujan voivat hankkeeseen ilmoittaa vanhemmat, TE-toimisto, nuorisotyöntekijät sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Tavoitteena on kehittää kestävä toimintamalli, jota voidaan hyödyntää muissakin yrityksissä. Vuoden 2020 alusta hankkeen uusina yritysyhteistyökumppaneina mukana ovat Laserkeskus Oy, Pilkington Automotive Finland Oy ja Vakka-Suomen Pihatyö Oy.

– Nuorten syrjäytyminen nyky-yhteiskunnassa on valitettavaa. Osana Nuorten Reitti -hanketta me Laserkeskuksessa pyrimme osaltamme ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä työllistämällä erityistä tukea tarvitsevia nuoria, sanoo Laserkeskus Oy:n toimitusjohtaja Sami Mäki .

Pilkington Automotive Finland Oy:n toimitusjohtaja, Johanna Kuusela puolestaan toteaa: – Yrityksemme vahvuus on työntekijöidemme kyvykkyys ja osaaminen, joiden avulla uskomme voivamme auttaa ja kehittää erityistä tukea tarvitsevien nuorten työelämän valmiuksia olemalla mukana tässä hankkeessa. Uskomme, että yrityksellämme on paljon annettavaa esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvissä asioissa, koska työturvallisuus on johtava perusarvomme.

– On tärkeää että jokaisella on mahdollisuus päästä työelämään jo nuorena. Olemme ylpeitä, että saamme olla mukana hankkeessa kertoo Vakka-Suomen Pihatyö Oy:n toimitusjohtaja Satu Kallonen .

Laitilan Nuorisoverstas ry tarjoaa projektille toimintaympäristön ja työkalut kuukauden kestävään alkukartoitukseen, jonka aikana kartoitetaan nuoren taitoja ja opetetaan työelämän pelisääntöjä, tietoja ja taitoja, kuten työturvallisuutta, työohjeiden seuraamista, työlainsäädäntöä, työhakemusten tekoa ja haastatteluun valmistautumista.

– Mielekäs ja merkityksellinen rooli omassa yhteisössä on hyvinvoinnin perusta. Hanke tukee nuoria työllistymisen kautta taloudellisesti itsenäisiksi ja aktiivisiksi toimijoiksi. Olemme onnistuneet kehittämään vahvan toimintamallin sanoo hankkeen projektipäällikkö Jan Vuorenlaakso ja kertoo uusien yritysyhteistyökumppaneiden mahdollistavan konseptin kestävyystestin eri toimintaympäristöissä.

– Nuorten Reitti -hanke on osa tavoitettamme tukea taustoiltaan ja kokemuksiltaan erilaisia henkilöitä ja tarjota tasapuolisia työllistymismahdollisuuksia. Onnistumisestamme osoituksena Punainen Risti myönsi yrityksellemme Ennakkoluuloton edelläkävijä tunnustuksen, kertoo Valmet Automotiven henkilöstöjohtaja Tomi Salo .

Nuorten Reitti -hanke toteutetaan vuosina 2018–2020. Hankkeen toteutumista tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö, Laitilan Nuorisoverstas ry sekä Valmet Automotive. Ilmoittautumiset hankkeeseen tehdään Laitilan Nuorisoverstaalle. www.nuortenreitti.fi