Vehmaa pyytää Uudeltakaupungilta lisäselvityksiä soten hinnoista ja palveluista

0
Vehmaan kunnanhallitus käsitteli maanantaina suun terveydenhuollon, avosairaanhoidon ja kuntoutuksen palveluiden järjestämistä.

Uudessakaupungissa ihmetellään Vehmaan selvitysmiehen raporttia ja pelätään, ettei hoitotakuu toteudu

Vehmaan kunnanhallitus käsitteli maanantaina kunnan suun terveydenhuollon, avosairaanhoidon ja kuntoutuksen palveluiden järjestämistä. Muutokset liittyvät Vehmaan kunnan kuralla olevaan talouteen ja sitä kautta tuleviin säästöpaineisiin. Vehmaan kunnanhallitus päätti, että Uudenkaupungin terveydenhuollon yhteistoiminta-alueelta eli U-sotelta pyydetään palveluista päivitettyjä hintoja.

– Vehmaa on saanut esimerkiksi suun terveydenhuoltoon liittyvät tiedot tilauksensa mukaan Uudeltakaupungilta joulukuun puolivälissä. Tiedot on käyty läpi myös viime viikolla Uudenkaupungin terveyslautakunnan kokouksessa, jossa oli läsnä muun muassa Vehmaan kunnanjohtaja, Uudenkaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen toteaa.

Lääketieteen lisensiaatti Timo Aronkytö selvitti Vehmaan sote-palveluiden kuluja. Häntä pyysivät tehtävään Valtiovarainministeriön arviointityöryhmä sekä Vehmaan kunta. Aronkydön ehdotuksiin kuului Vehmaan vuodeosaston sulkeminen sekä lääkärin vastaanottojen ja hammashoidon palveluiden supistaminen. Uudessakaupungissa ihmetellään nyt, kuinka selvitysmies on voinut tehdä säästöehdotuksia ilman, että hän on ottanut asioista selvää.

– Hän ei ole pyytänyt Uudenkaupungin terveyspalveluiden toiminta-alueelta tietoja, eikä hän ole ollut tietoinen, kuinka yhteistoiminta-alue toimii. Emme ole saaneet Aronkydön ehdotuksia nähtäväksemme missään vaiheessa, vaan olemme lukeneet niistä lehdistä. Jos selvitysmies olisi ollut meihin heti alkuvaiheesta lähtien yhteydessä, olisi lopputulos voinut olla toinen. Nyt olemme tilanteessa, jossa vuodeosaston lakkautus oli ainoa järkevä Vehmaalle annettu ehdotus ja muista toiminnoista niistetään keinotekoisesti, Uudenkaupungin johtava ylilääkäri Pia Lahtinen toteaa.

Lahtinen ja Rantanen arvelevat, että Aronkytö olisi käyttänyt raporttia tehdessään vanhoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietoja. THL:n tiedot ovat uutenakin yleensä hieman jälkijunassa.

Sekä Rantanen että Lahtinen pitävät Aronkydön ehdottamia Vehmaan sote-säästöihin liittyviä suunnitelmia haastavina. Jos karsiminen tehdään Aronkydön esitysten mukaan, ei suun terveydenhuollossa syntyisi säästöjä ja esimerkiksi avosairaanhoidossa rikottaisiin potilaan oikeuksia turvaavia lakeja.

– Terveyspalveluita tuotettaessa on muistettava kolme lakisääteistä asiaa eli hoitotakuu, potilasturvallisuus ja asiakkaiden valinnanvapaus. Vehmaan terveyskeskus ei ole ollut vain vehmaalaisten käytössä, vaan se on ollut yhteistoiminta-alueen kaikkien asiakkaiden käytössä, siksi esimerkiksi Vehmaalla toimivan kahden lääkärin osa-aikaistaminen ei ole vaihtoehto, Rantanen lisää.

– Terveysasemalla on tyhjiä huoneita, joiden käyttö on järkevää, koska maksamme vuokraakin niistä. Neljä lääkäripäivää viikossa ei riitä edes Vehmaan asukkaiden palveluiden tuottamiseen, Lahtinen lisää.

Rantasen ja Lahtisen mukaan Uudessakaupungissa tarvitaan kaikki käytettävissä olevat lääkäriresurssit ja myös vehmaalaiset tarvitsevat enemmän lääkäripalveluita kuin mitä he ovat nyt Aronkydön tekemien säästöehdotusten mukaan U-sotelta tilaamassa. Uudessakaupungissa epäillään, että seuraavaksi vehmaalaisten potilaiden hoitoonpääsy on vaarantumassa.

– Eikö tärkeämpää ole, että Vehmaa saa jatkossakin avosairaanhoidon palvelut lähipalveluina ja esimerkiksi hammashoitoa siirrettäisiin lisää Uuteenkaupunkiin. Keskittäminen yleensäkin tuo kustannussäästöjä, sillä siten saadaan henkilöstöresurssit, välineet ja tilat tehokkaimmin hyödynnettyä, Lahtinen jatkaa.

Koska Vehmaan säästötavoitteet olivat suuret ja suun terveydenhuollon palveluita tarvitaan harvoin ja sen käyttäjät ovat yleensä terveitä, niin siihen liittyvät palvelut olisivat Lahtisen mukaan helpompi keskittää kuin sellaiset palvelut, joita kuntalaiset tarvitsevat useammin.

– Olisi kohtuutonta, jos avosairaanhoidon tarpeessa olevat vanhukset ja lapsiperheet lähtisivät sairaana liikkumaan toisen kunnan alueelle, Lahtinen jatkaa.