Kouluterveyskyselyn tulokset havahduttavat

0

Vuosi sitten keväällä tehdyn kouluterveyskyselyn tulokset havahduttavat. Monet uusikaupunkilaisista 8.- ja 9.-luokkalaisista nuorista ovat väsyneitä, potevat viikottain päänsärkyä ja moni heistä on ylipainoinen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselyssä selvisi muun muassa, että vajaa kymmenen prosenttia nuorista tunsi itsensä yksinäiseksi ja vajaalla kahdeksalla prosentilla ei ollut yhtään ystävää.

Kyselyssä nousi esille myös koulukiusaaminen ja siihen Uusikaupunki aikoo puuttua heti. Opetustoimenjohtaja Arja Kitola korostaa (sivulla 5), että tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä koulujen yhteisöllisyyden kehittäminen nousevat entistä vahvemmin osaksi paikallista opetussuunnitelmaa. Hän myös vetoaa vanhempia kiinnittämään entistä enemmän huomiota lapsiinsa, sillä pieni osa uusikaupunkilaisista nuorista voi entistä huonommin. Hänen mukaansa eriarvoistumisessa ei ole enää kysymys yhteiskuntaluokasta, vaan vanhempien arvoista suhteessa omaan lapseensa.

Kysely kertoi myös myönteisiä tuloksia. Uusikaupunkilaiset nuoret liikkuivat enemmän kuin ikäryhmänsä koko maassa. Miltei joka kolmas uusikaupunkilaisnuori harrasti hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajallaan korkeintaan tunnin viikossa.

Ja mikä parasta, uusikaupunkilaisista 8.- ja 9.-luokkalaisista 80 prosenttia oli tyytyväisiä elämäänsä.