Löytyykö Uudenkaupungin merialueelta uusia paikkoja kalankasvatukselle?

0
Uudenkaupungin edustan vesialueiden soveltuvuutta kestävään vesiviljelyyn selvitetään nyt myös nettikyselyssä, joka avautui keskiviikkona.

Soveltuuko Uudenkaupungin edustan merialueelta kalankasvatukselle sopivia paikkoja vesialueiden omistajien, kesäasukkaiden, kaupunkilaisten, kalastajien ja muiden kalankasvatuksesta kiinnostuneiden mielestä? Ja missä mahdolliset uudet kalankasvatuslaitoksen voisivat sijaita Uudenkaupungin edustalla? Mm. näihin halutaan vastauksia ja mielipiteitä eilen avautuneella nettikyselyllä.

Kyselyyn pääsee Luonnonvarakeskuksen ja Uudenkaupungin kaupungin verkkosivuilta. Kysely avautui netissä keskiviikkona ja se on auki huhtikuun loppuun asti.

Uudenkaupungin kaupunginhallitus käynnisti vuoden 2018 kesäkuussa kehittämishankkeen, jossa selvitetään kaupungin omistamien vesialueiden soveltuvuutta kestävään kalankasvatukseen. Kalankasvatuksen hanke toteutetaan vuosina 2018–2021.

Kaupungin kanssa sitä toteuttavat Luonnonvarakeskus, Gaia Consulting Oy ja Metsähallitus. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 300 000 euroa.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä Uudenkaupungin alueella kotimaisen kalan tuotantoa ja elinkeinotoimintaa merialueen suunnittelun sekä luvituksen avulla. Työssä tutkitaan ja edistetään myös vesialueen omistajien mahdollisuuksia vuokrata vesialueita kalankasvatuksen käyttöön.

Kansallisen Vesiviljelystrategian 2022 tavoitteena on kotimaisen kalankasvatustuotannon kestävä kasvu. Luonnonvarakeskus osallistuu hankkeeseen tunnistamalla kalankasvatukseen mahdollisesti soveltuvia alueita Uudenkaupungin rannikolta. Ja Uusikaupunki selvittää kaupungin edustalla sijaitsevien ja omistuksessaan olevien vesialueiden soveltuvuutta kalankasvatukseen.

Nettikyselyssä kiinnostuneilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua sijainninsuunnitteluun karttapohjaisen nettikyselyn ja työpajatyöskentelyn avulla.

– Esimerkiksi yksityisten ja julkisten vesialueiden omistajille tarjotaan mahdollisuutta osoittaa alueita, jotka soveltuisivat kalankasvatuskäyttöön ja saada tuottoa omistamilleen vesialueille, kertoo projektikoordinaattori Pia Lindberg-Lumme .

Koronavirustilanteen takia työpajan ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin, kun tilaisuuden järjestäminen on mahdollista. Työpajassa käsitellään nettikyselyssä saatua palautetta.

Hankkeessa, nettikyselyssä ja työpajassa tuotettua tietoa hyödynnetään Uudenkaupungin vesialueiden kehittämishankkeissa ja merialueen suunnittelussa.