Suomi siirtyi etäaikaan

0

Koronavirus on siirtänyt suomalaiset etäaikaan. Digiaikana monien yritysten työntekijät voivat tehdä töitä kotoa käsin, ja kokouksia voidaan järjestää virtuaalisesti.

Etätyöt mahdollistavat, että arki voi jatkua ainakin kohtuullisen normaalisti poikkeustilanteesta huolimatta.

Myös oppilaitoksissa on siirrytty etäaikaan. Valmiudet etätöihin ja etäopetukseen vaihtelevat suuresti. Myös oppilaitoksissa on siirrytty etäaikaan. Wilma e-koulusovellus on jo vuosia ollut hyvä työkalu kodin ja koulun yhteydenpitoon, mutta tämän poikkeustilanteen jälkeen tarvetta on varmasti myös uusille innovaatioille.

Kaikilla aloilla etätyöt eivät ole mahdollisia. Sairaat hoidetaan sairaaloissa ja tehtaissa tuotantoa ei voi siirtää työntekijöiden koteihin.

Verkkokaupalla on nyt kysyntää. Ruokien tilaus verkossa ja kotiinkuljetuspalvelu ovat äärimmäisen tärkeitä palveluja esimerkiksi riskiryhmiin kuuluville, karanteenissa oleville ja tartunnan saaneille.

Maaliskuun lopussa Suomi siirtyy kesäaikaan. Valitettavasti siihen asti ja vielä pitkään sen jälkeenkin korona vaikuttaa ja heijastuu moneen asiaan. Paitsi työelämä myös vapaa-aika on erilaista kuin ennen. Harrastuksia on peruttu, mutta harvaanasutussa Suomessa voi onneksi liikkua ulkona ja luonnossa.

Tärkeää ja vastuullista on pitää huolta itsestään ja läheisistään. Kun mielessä pyörii kysymyksiä, tietoa kannattaa hakea luotettavista lähteistä, kuten THL:n, sairaanhoitopiirien ja WHO:n verkkosivuilta.

Jos naapurissa tai lähipiirissä on yksinäisiä ja riskiryhmiin kuuluvia, heidän arkeaan voi helpottaa esimerkiksi viemällä ruokaa oven taakse.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n suositukset kannattaa ottaa tosissaan eikä niistä muistuttaminen itselle ja läheisille ole turhaa.